Szkolenia & Warsztaty
Spotkania online/Webcasty
POLITYKA ANTYMOBBINGOWA: CO KAŻDY PRACODAWCA POWINIEN WIEDZIEĆ
Język spotkania
Polski
350 PLN + VAT firmy członkowskie AHK
400PLN + VAT firmy nieczłonkowskie AHK
Początek wydarzenia
11.06.2024 · 10:00
Koniec wydarzenia
11.06.2024 · 12:30

Mobbing w miejscu pracy nie tylko negatywnie wpływa na poszkodowanych pracowników, ale również wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi dla pracodawców i może szkodzić kulturze całej organizacji. Ignorowanie tego problemu pociąga za sobą wysokie koszty, zarówno emocjonalne, jak i finansowe.

 

Brak odpowiednich działań antymobbingowych może prowadzić nie tylko do utraty zaufania zespołu, ale również do poważnych sankcji prawnych firmy i dezorganizujących jej działalność.

Wspólnie z Kancelarią Baker Tilly Legal Poland zapraszamy Państwa do zarejestrowania się już dziś na wyjątkowy webinar.

Podczas sesji Joanna Jędrzejewska, ekspertka z dziedziny prawa pracy z kancelarii Baker Tilly Legal Poland, wyjaśni, jak pracodawcy mogą efektywnie działać, by chronić swoje środowisko pracy przed nieakceptowalnym zachowaniem. Uczestnicy otrzymają praktyczne porady, jak wdrażać skuteczne strategie antymobbingowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

1. Definicje i rodzaje mobbingu oraz dyskryminacji

    > Case studies i omówienie
    > Statystyki mobbingu na polskim rynku pracy

2. Różnica między mobbingiem a dozwolonymi zachowaniami 

     > Granice prawne i etyczne w zarządzaniu zespołem i relacjach w zespole.

3. Narzędzia i techniki, które można zaimplementować, aby skutecznie zapobiegać 
    mobbingowi i budować zdrowe środowisko pracy.

    > Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.
    > Prowadzenie skutecznej polityki antymobbingowej w organizacji.

 4. Podsumowanie oraz krótkie Q&A.

Anna Zakrzewska

Anna Zakrzewska

Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne
Poznań

Zgłoszenie_Polityka antymobbingowa_11.06.2024

Speaker

Joanna Jędrzejewska

Senior Associate | Radca prawny
Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy, HR oraz ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Działa jako członkini komisji antymobbingowych. Wspiera pracodawców w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, w tym w ramach zwolnień grupowych.

Wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należy do Stowarzyszenia Prawa Pracy.

Posługuje się biegle językiem angielskim.