Koalicja Izb Handlowych dla Zdrowia


Stanowisko Koalicji Izb Handlowych dla Zdrowia wobec Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększenia Odporności

kwiecień, 2021

więcej informacji>>

Stanowisko Koalicji Izb Handlowych (KIH) w związku z aktualnie prowadzonym procesem konsultacji „Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów”

luty, 2021

więcej informacji>>

Pismo Koalicji Izb Handlowych dot. realizacji przepisów ustawy o Funduszu Medycznym

21.12.2020

Więcej informaji>>

Koalicja Izb Handlowych:
Powołanie podkomisji do rozpatrzenia ustawy o Funduszu Medycznym szansą na niezbędny dialog

21.07.2020

Koalicja Izb Handlowych, skupiająca pięć międzynarodowych organizacji gospodarczych, pozytywnie odnosi się do decyzji sejmowej Komisji Zdrowia o powołaniu podkomisji do rozpatrzenia projektu ustawy o Funduszu Medycznym. Zdaniem Koalicji jest to szansa na rzetelny dialog z udziałem wszystkich zainteresowanych stron oraz wypracowanie rozwiązań korzystnych przede wszystkim dla pacjentów.

Więcej informacji>>

Koalicja Izb Handlowych i Gospodarczych przedstawia stanowisko wobec projektu ustawy o Funduszu Medycznym: 

Znaczące zmiany legislacyjne wymagają społecznych uzgodnień

10.07.2020

10 lipca 2020 roku koalicja pięciu izb handlowych i gospodarczych, reprezentująca przedsiębiorstwa prowadzące również działalność inwestycyjną oraz badawczo-rozwojową w Polsce, przedstawiła swoje stanowisko wobec projektu ustawy o Funduszu Medycznym.

Więcej informacji>>

Powstanie koalicji izb handlowych i gospodarczych w Polsce

06.07.2020

W czerwcu 2020 roku pięć międzynarodowych izb handlowych i gospodarczych w Polsce podpisało list intencyjny na rzecz wspólnego dialogu, wspierającego zapewnienie finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce na poziomie średniej państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) oraz poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej informacji>>