Kształcenie zawodowe

Przedsiębiorstwom zainteresowanym organizacją kształcenia dualnego świadczymy usługi doradcze dotyczące m.in. utworzenia klas patronackich.

Przedsiębiorstwom zainteresowanym organizacją kształcenia dualnego świadczymy usługi doradcze dotyczące m.in. aspektów prawnych, wyboru zawodu, ustalenia programu nauczania realizowanego w szkole i zakładzie pracy, wyboru szkoły partnerskiej oraz utworzenia klas patronackich.

Posiadamy doświadczenie w następujących zawodach:

 • elektronik techniki automatyzacyjnej,
 • mechanik konstrukcji,
 • mechanik odlewnictwa,
 • mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej,
 • monter mechatronik,
 • projektant techniczny,
 • specjalista ds. technologii przemysłu spożywczego,
 • technik mechanik,
 • technik urządzeń sanitarnych,
 • mechatronik pojazdów samochodowych.

Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych zainteresowanych praktycznym kształceniem zawodowym dostosowanym do wymogów firmy

Organizacja klasy patronackiej

Nasza oferta w zakresie stworzenia dla Państwa klasy patronackiej obejmuje:

 • Przygotowanie kompletu informacji na temat możliwości realizowania kształcenia w poszukiwanych przez Państwa zawodach
 • Pomoc przy wyszukiwaniu właściwych partnerów edukacyjnych: techników i szkół zawodowych
 • Wybór niemieckiego zawodu i dostosowanie treści nauczania do polskiej ścieżki kształcenia
 • Stworzenie planu praktycznej nauki zawodu w Państwa zakładzie
 • Rekrutację uczniów do klasy patronackiej: promocję, uczestnictwo w targach edukacyjnych, uczestnictwo w spotkaniach otwartych
 • Szkolenie instruktorów praktycznej nauki zawodu wg niemieckiego standardu Ausbildung der Ausbilder
 • Opracowanie materiałów egzaminacyjnych i certyfikacji uczniów. Wystawiane przez nas certyfikaty potwierdzają kwalifikacje zawodowe w certyfikowanym zawodzie i uprawniają do wykonywania danej profesji w całej UE.
 • Wsparcie w trakcie całego procesu kształceni

Klasa patronacka Solaris