Kierownik Zespołu ds. Szkła i Kosmetyków ( R&D i Jakości)

Naszym klientem jest międzynarodowa firma - producent przemysłowych powłok lakierniczych.

Dzięki zakładom produkcyjnym rozlokowanym na całym świecie firma dostarcza produkty dla kliku segmentów rynku np. automotive, aviation, liefstyle i glass.

W związku z rozwojem firmy i przeniesieniem części produkcji do zakładu produkcyjnego   pod Wrocławiem, poszukujemy dla naszego klienta doświadczonego kandydata na stanowisko"

Kierownik Zespołu ds. Szkła i Kosmetyków ( R&D i Jakości)

Zadania:

 • techniczna koordynacja zapytań działu Obsługi Klienta oraz Kierownika ds. Kluczowych Klientów
 • odpowiedzialność za działania laboratoryjne takie jak modyfikacja i rozwój
 • zarządzanie personelem laboratorium oraz planowanie zadań
 • nadzór and zakupem i serwisem sprzętu laboratoryjnego
 • ścisła współpraca z innymi działami firmy
 • techniczne wsparcie dla pracowników laboratorium
 • współpraca z klientem zewnętrznym
 • odpowiedzialność za proces operacyjny laboratorium zlokalizowanym w Polsce
 • odpowiedzialność za pracowników laboratorium
 • odpowiedzialność za wdrażanie strategii i procesów

Wymagania:

 • znajomość surowców farb i lakierów oraz posiadane doświadczenie w tej branży
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny)
 • wykształcenie wyższe – kierunek chemiczny lub długoletnie doświadczenie w tej branży
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym

Mile widziane:

 • język niemiecki będzie dodatkowym atutem
 • znajomość aplikacji metodą natryskową
 • znajomość rynku sieci dostawców surowców

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • możliwość rozwoju oraz doskonalenia zawodowego
 • atrakcyjny pakiet socjalny: ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny, nauka języka angielskiego, premia wakacyjna "wczasy pod gruszą", dofinansowanie przedszkola, dofinansowanie wypoczynku dla dziecka (kolonie, obozy)
 • pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole

Zainteresowaliśmy Cię naszą ofertą? Zapraszamy do przesłania aplikacji w języku niemieckim lub angielskim z podaniem numeru referencyjnego EBE/DS/KLS/052024  na adres aplikacja(@ahk.pl wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji prowadzonej na rzecz kontrahentów Administratora, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty na których rzecz Administrator prowadzi rekrutację, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.