Komisja Kształcenia Zawodowego

Celem Komisji jest: promocja kształcenia zawodowego, w szczególności na rzecz podniesienia prestiżu szkolnictwa zawodowego, finansowania kształcenia nauczycieli zawodu i wspierania praktycznej nauki w zakładach pracy

© Getty Images/nd3000

 

W roku 2013 ukonstytuowała się funkcjonująca przy AHK Polska - Komisja Kształcenia Zawodowego.

Celem Komisji jest: promocja kształcenia zawodowego, w szczególności na rzecz podniesienia prestiżu szkolnictwa zawodowego, finansowania kształcenia nauczycieli zawodu i wspierania praktycznej nauki w zakładach pracy, wsparcie merytoryczne i możliwość konsultacji z ekspertami projektów dualnego kształcenia zawodowego realizowanych przez AHK Polska oraz wymiana doświadczeń i pozyskiwanie opinii na temat kształcenia zawodowego, w tym możliwość zgłaszania problemów i tematów przez członków izby.

W pracach komisji działają członkowie izby współpracujący z izbą w zakresie projektów kształcenia zawodowego. Więcej informacji na temat projektów kształcenia zawodowego można pod adresem: http://www.edunet-poland.pl/pl/