Zwrot niemieckich opłat drogowych w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości

Republika Federalna Niemiec nieprawidłowo obliczyła wysokość opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych na autostradach i drogach w Niemczech.

© Getty Images/real444

Zostało to ustalone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 28.10.2020 roku (C-321/19). Przy obliczaniu stawek opłat drogowych za przejazd Niemcy uwzględniły koszty policji drogowej jako bieżące koszty infrastruktury. Jednakże zgodnie z art. 7 ust. 9 dyrektywy 1999/62 EG koszty policji drogowej nie mogą być kwalifikowane jako koszta infrastruktury, a zatem stawki opłat za przejazd pobieranych przez Republikę Federalną Niemiec były zawyżone. Koszty policji drogowej były uwzględniane przy obliczaniu stawek opłat drogowych bez zmian od 2010 roku do dnia dzisiejszego. W związku z tym niesłusznie zażądano i cały czas się żąda od przedsiębiorstw transportowych nieprawnie zawyżonych opłat drogowych za przejazd ciężarówek.

Firmy transportowe mogą teraz ubiegać się o zwrot nadpłaconych opłat od Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego. W każdym przypadku można żądać zwrotu nadmiernych opłat za okres od 2017 do 2020 roku. Należy również złożyć wniosek o zwrot kosztów za okresy wstecz aż do 2010 r. Jednakże sytuacja prawna w odniesieniu do tych wcześniejszych okresów nie jest do końca jasna ze względu na ewentualne przedawnienie, tak więc takie roszczenia będą prawdopodobnie musiały zostać wyjaśnione w postępowaniu sądowym.

Obliczone koszty dla policji drogowej w zakresie opłaty za przejazd dla samochodów ciężarowych wynosiły od ok. 3,8% do 7%, także dla przedsiąbiorstw transportowych powstały wysokie roszczenia o zwrot.

Nasza kancelaria, która specjalizuje się w prawie transportowym i od wielu lat reprezentuje polskie przedsiębiorstwa przewozowe na rynku niemieckim, z przyjemnością będzie reprezentować Państwa lub wspierać przy składaniu wniosków, a także w razie potrzeby, przy sądowym egzekwowaniu Państwa roszczeń o zwrot kosztów.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Mecenas Adrianą Grau, LL.M. pod numerem 0049 40 180 364 020 lub przez adres emailowy adriana.grau(at)graulaw.eu (teżw języku polskim).

GRAU Rechtsanwälte LLP 
Rödingsmarkt 20,  20459 Hamburg
E-Mail: office(at)graulaw.eu
Internet: www.graulaw.eu
www.grauinkasso.eu