Komisja Logistyki

Głównym celem komisji jest stworzenie platformy kontaktów i bezpośredni dialog firm i biznesu z przedstawicielami władzy, wymiana doświadczeń, zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty i konsekwencje wprowadzanych w życie uchwał i rozporządzeń

© iStock.com/Alija

Komisja Logistyki AHK Polska swoja działalność rozpoczęła w roku 2005. Przewodniczącym Komisji jest pani Katarzyna Marciniak, dyrektor DB Schenker Rail Polska S.A.. Głównym celem komisji jest stworzenie platformy kontaktów i bezpośredni dialog firm i biznesu z przedstawicielami władzy, wymiana doświadczeń, zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty i konsekwencje wprowadzanych w życie uchwał i rozporządzeń. Spotkania i prace komisji wzbogacane są o udział najwyższej klasy specjalistów, przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej RP oraz dyskusje panelowe.

Przewodnicząca komisji Logistyki:
Katarzyna Marciniak 
Członek Zarządu ds.Finansów /Controllingu
DB Cargo Polska S.A.