Inicjatywy

© Canva

16.10.2023

10 wyzwań na 10. kadencję Sejmu to opublikowany zaraz po wyborach parlamentarnych w Polsce raport Polityka Insight.
Wsparciem dla autorek i autorów raportu przy identyfikacji wyzwań były wywiady z przedstawicielami międzynarodowych firm działających w Polsce.
W swoim raporcie analitycy Polityka Insight w syntetyczny sposób omawiają 10 najważniejszych zagadnień z obszarów: legislacji, współpracy z Unią Europejską, inwestycji, infrastruktury, rynku pracy, edukacji, zdrowia, energetyki, zielonej transformacji i cyfryzacji.

Raport można przeczytać TUTAJPodpisanie deklaracji współdziałania na rzecz tworzenia warunków sprzyjających aktywności zawodowej osób starszych

10.03.2020
Z inicjatywy m. st. Warszawy podpisana została deklaracja współdziałania na rzecz tworzenia warunków sprzyjających aktywności zawodowej osób starszych. Deklarację podpisali Paweł Rabiej, wiceprezydent m.st. Warszawa, dr Lars Gutheil, dyrektor generalny AHK Polska, Joanna Jaroch, wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP), Marek Bielski, zastępca dyrektora generalnego Krajowej Izby Gospodarczej oraz Maksymilian Lewandowski, wiceprezes Zarządu Pracodawców Mazowsza.

Więcej informacji>>


Otwarcie Senioralnego Biura Karier w Warszawie,

styczeń 2020
Senioralne Biuro Karier powstało we współpracy Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. Inicjatywę wspiera Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Więcej informacji>>


Okrągły Stół w sprawie zatrudniania cudzoziemców

W dniu 06 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa odbyło się spotkanie w formule okrągłego stołu w sprawie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Organizatorami wydarzenia jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa. AHK Polska wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez firmy członkowskie informacjom o braku pracowników przyłączyła się do inicjatywy.

Więcej na temat spotkania»

Na podstawie postulatów przesłanych przez zainteresowane organizacje, IPH w Krakowie opracowała jednolity projekt Memorandum, które po uzyskaniu akceptacji partnerów zostało przesłane stronie rządowej.

Memorandum

wrzesień, 2019