Komisja ds. ochrony zdrowia

Jesienią 2020 r. reaktywowana została w izbie Komisja ds. ochrony zdrowia, od 2009 r. funkcjonująca pod nazwą Grupa Farmaceutyczno- Medyczna. Celem działalności Komisji jest podejmowanie działań na rzecz kształtowania sprzyjających warunków prowadzenia działalności oraz rozwoju sektora farmaceutycznego i usług zdrowotnych w Polsce w trosce o dobro polskich pacjentów.

© Getty Images/Cakeio

Trzy zasadnicze obszary w ramach których Komisja chciałaby być czynna to zapewnienie stabilnego finansowania ochrony zdrowia, identyfikacja zjawisk zagrażających rozwojowi sektora farmaceutycznego i usług zdrowotnych w Polsce oraz mogących prowadzić do ograniczania dostępu polskich pacjentów do skutecznych i bezpiecznych terapii oraz integracja branży. Wśród firm, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w pracach Komisji znalazły się:

  • Aesculap Chifa
  • ALAB Laboratoria
  • Bayer
  • Boehringer Ingelheim
  • Chiesi. Curtis Health Caps
  • Fresenius Medical Care
  • Merck

 

Przewodnicząca Komisji

Anna Lech
External Affairs Manager
Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.   

 


Konferencja „Innowacje na rzecz opieki nad pacjentem”

Marzec 2023

W marcu w Ambasadzie Niemiec w Warszawie odbyła się konferencja „Innowacje na rzecz opieki nad pacjentem” - nowa inicjatywa powołana do życia przez Ambasadę Niemiec i Komisję ds. ochrony zdrowia AHK Polska. Jej cel to wzmacnianie dialogu polskich i niemieckich ekspertów i wymiana doświadczeń w trosce o dobro pacjenta. Pierwsze spotkanie cyklu, które odbyło się dziś w ambasadzie Niemiec w Warszawie, poświęcone było cyfrowym rozwiązaniom wspomagającym procesy terapeutyczne jak również adherencję terapeutyczną, czyli kompleksowe stosowanie się do zaleceń lekarskich. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad cyfrowymi rozwiązaniami, które ulepszają system ochrony zdrowia, poprawiają kontakt z pacjentem, a także pozwalają generować nowe informacje przydatne w zakresie rozwoju ochrony zdrowia. Wśród omawianych kwestii znalazły się również: starzenie się społeczeństw, współwystępowanie chorób przewlekłych, nierówny dostęp do świadczeń zdrowotnych, ograniczone zasoby ochrony zdrowia. Te i inne czynniki zmuszają do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań systemowych i technologicznych. Są to wyzwania, przed którymi stoją społeczeństwa obu krajów, a systemy opieki zdrowotnej muszą stawić im czoła.
AHK Polska i Ambasada Niemiec chcą tworzyć przestrzeń i płaszczyznę dla interesariuszy oraz przedsiębiorców zajmujących się obszarem med - tech do współdziałania i wykorzystania potencjału w tym sektorze.

W debacie udział wzięli eksperci polskich i niemieckich instytucji związanych z ochrona zdrowia, jak również przedstawiciele firm z branży medycznej. Spotkanie otworzyli Ambasador Niemiec w Polsce dr. Thomas Bagger, dyrektor generalny AHK Polska dr. Lars Gutheil oraz Przewodnicząca Komisji ds. ochrony zdrowia Anna Lech. Nasi prelegenci z Polski i Niemiec, w tym Piotr Węcławik, Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia oraz Sebastian Zilch, Dyrektor Oddziału eHealth w BMG, przedstawili różne podejścia, strategie i aplikacje w dziedzinie cyfryzacji. Cenny wkład wnieśli również Stefan P. Höcherl gematik GmbH oraz Michał Čuha z Boehringer Ingelheim.


Czerwiec 2022

Komisja ds. ochrony zdrowia spotkała się z Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii Agencji Badań Medycznych Karoliną Nowak. Celem spotkania była wymiana informacji na temat działań ABM, a w szczególności współpracy Warsaw Health Innovation Hub z biznesem. Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii, koordynowany przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM.

Celem WHIH jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia, w następujących obszarach strategicznych: innowacji farmaceutycznych, w tym technologii medycznych, innowacji w zakresie wyrobów medycznych  i rozwiązań informatycznych w zdrowiu.


Konferencja „Czas inwestycji w zdrowie” z inicjatywy Komisji, listopad 2021

Relacja i podsumowanie debaty „Perspektywy rozwoju ekosystemu innowacji w ramach polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej na przykładzie firm z sektora ochrony zdrowia”, która została zorganizowana przez AHK Polska 30 listopada 2021 r.
Partnerami wydarzenia były Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, Bayer, Boehringer Ingelheim oraz Merck. W dyskusji udział wzięli Markus Baltzer, prezes zarządu Bayer w Polsce, Magdalena Bystranowska, prezes zarządu Merck Business Solutions Europe, Michal Cuha, dyrektor generalny Boehringer Ingelheim w Polsce oraz dr Lars Gutheil, dyrektor generalny AHK Polska. 

Więcej>>>


Wywiad z przewodniczącymi Komisji ds. ochrony zdrowia AHK Polska

styczeń 2021
 

Sytuacja epidemiczna przede wszystkim uwypukliła i zwróciła uwagę na problemy opieki zdrowotnej, które istnieją od wielu lat. Mowa tu przede wszystkim o niedofinansowaniu ochrony zdrowia, lecz również o ograniczeniach w dostępie do leczenia, w szczególności leczenia zgodnego z najnowszymi wytycznymi klinicznymi. Pandemia spowodowała przebudzenie legislacyjne dotyczące naszej branży, stąd nasza chęć reagowania na bieżąco na pojawiające się projekty aktów prawnych, tak by ekspertyza wszystkich zainteresowanych stron została wzięta pod uwagę(...)

Całość wywiadu>>