Newsletter

Bądź na bieżąco dzięki naszym comiesięcznym newsletterom.

AHK Polska wydaje comiesięczny newsletter gospodarczy, zawierający aktualne newsy gospodarcze na temat kondycji polskiej i niemieckiej gospodarki, newsy branżowe, a także dotyczące inwestycji i firm w obu krajach.
Newsletter zawiera też informacje o bieżącej działalności Izby. Jego częścią są również wywiady z przedstawicielami biznesu.
Newsletter ma dwie wersje językowe - polską (newsy o niemieckiej gospodarce i firmach) i niemiecką (odpowiednio- wiadomości z Polski). Otrzymuje je miesięcznie ok. 5 tys. osób. 

Zapisz się na Newsletter wpisując adres e-mail:

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ulicy Miodowej 14 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi wysyłkę newslettera.