Obowiązki opakowaniowe wynikające z ustawy VerpackG – współpraca z niemiecką organizacją odzysku Landbell

Zgodnie z niemiecką ustawą opakowaniową VerpackG wszystkie podmioty wprowadzające opakowania do obrotu w Niemczech mają obowiązek wypełnić obowiązki opakowaniowe. Oznacza to, że firmy eksportujące lub planujące eksport produktów do Niemiec zobowiązane są zarejestrować się w publicznym rejestrze LUCID także zapewnić odbiór i odzysk opakowań (umowa z organizacją odzysku).

Ze względu na złożoność tematu kluczowe jest odpowiednie zapoznanie się z niemieckimi przepisami oraz znalezienie odpowiedniej organizacji odzysku. Serwis informacyjny AHK Polska, fachowa interpretacja przepisów, kompleksowe szkolenia w zakresie obowiązków opakowaniowych oraz wsparcie przy współpracy z niemiecką organizacją odzysku Landbell są odpowiedzią na skomplikowane regulacje ustawowe.

Poniżej zestawiliśmy dla Państwa najważniejsze z punktu widzenia polskiego eksportera informacje na temat obowiązków opakowaniowych. Zapraszamy do zapoznania się z objaśnieniami dot. opakowań, warunkami współpracy z organizacją odzysku Landbell, a także szczegółowymi odpowiedziami zebranymi w Q&A.

VerpackG – czym jest ustawa o opakowaniach?

Niemiecka ustawa o opakowaniach (VerpackG) weszła w życie 01.01.2019 roku i wraz z nowelizacją z 01.07.2022 zastąpiła dotychczas obowiązujące przez blisko 10 lat niemieckie rozporządzenie o opakowaniach (VerpackV). Ustawa jest realizacją dyrektywy unijnej i ma na celu zwiększenie odbioru i odzysku opakowań, przejście do materiałów opakowaniowych bardziej przyjaznych środowisku, a także zapewnienie kontroli i transparentności w wypełnianiu obowiązków opakowaniowych przez wszystkich uczestników rynku. Ma to zapewnić rejestr opakowań LUCID oraz działalność systemów recyklingowych, które zajmują się odbiorem, sortowaniem oraz odzyskiem odpadów opakowaniowych na terenie całych Niemiec.

Obowiązki opakowaniowe wynikające z ustawy i nowelizacji VerpackG

Zgodnie z niemiecką ustawą VerpackG wszystkie podmioty wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach zobowiązane są wypełniać obowiązki opakowaniowe, czyli:

 • dokonać rejestracji w LUCID (bezpłatnie),
 • zapewnić odbiór i odzysk opakowań (różne formy, w zależności od rodzaju opakowań)

UWAGA: Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować karami pieniężnymi lub zakazem dystrybucji w Niemczech. Brak umowy z organizacją odzysku w ramach dualnego systemu grozi karą nawet do 200 000 EUR za każdy artykuł.


LUCID – czym jest?

W ramach ustawy VerpackG został utworzony publiczny rejestr LUCID, który administrowany jest przez specjalnie powołaną do tego celu fundację Zentrale Stelle Verpackungsregister. LUCID jest oficjalnym wykazem wszystkich podmiotów wprowadzających do obrotu na terenie Niemiec produkty w opakowaniach. Dotyczy to zarówno opakowań trafiających docelowo (tj. w ostatnim etapie dystrybucji) do prywatnych odbiorców końcowych (B2C), a po nowelizacji ustawy w 2022 roku również opakowań nietrafiających do prywatnych odbiorców końców (B2B). Rejestracja w LUCID jest bezpłatna.

LANDBELL – czyli współpraca z niemiecką organizacją odzysku przy wsparciu AHK Polska

Oprócz rejestracji w LUCID podmioty zobowiązane są do podpisania umowy z organizacją odzysku na opakowania wprowadzane do obrotu w Niemczech.

Jedną z organizacji odzysku jest firma Landbell, która zajmuje się odbiorem i recyklingiem opakowań oraz rozliczaniem opłat produktowych w Niemczech. Jako Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jesteśmy autoryzowanym opiekunem klientów Landbella w Polsce, tzn. sprawujemy pieczę nad zawieraniem odpowiednich umów pomiędzy stronami, wspieramy polskich eksporterów w dopełnianiu należytych formalności, pomagamy firmom w terminowym raportowaniu ilości opakowań, a także pośredniczymy w kontaktach oraz w rozwiązywaniu problematycznych kwestii związanych z umową i współpracą z Landbellem.

Na czym polega nasz serwis w zakresie obowiązków opakowaniowych?

 • świadczymy serwis informacyjny związany z obowiązkami opakowaniowymi wynikającymi z ustawy VerpackG oraz możliwościami współpracy z Landbellem i udostępniamy materiały informacyjne dotyczące realizacji obowiązków opakowaniowych i współpracy z Landbellem (bezpłatnie),
 • organizujemy comiesięczne kompleksowe szkolenia na temat VerpackG i LUCID (odpłatnie, oferta szkoleń dostępna TUTAJ),
 • wspomagamy firmy w zawieraniu umów z Landbellem i wspieramy klientów na dalszych etapach współpracy, tzn. pośredniczymy w kontakcie pomiędzy stronami
  w przypadku rozliczeń, terminowego zgłaszania prognoz i raportów;

Z uwagi na dużą liczbę zapytań kontakt w sprawie obowiązków opakowaniowych i umów
z Landbellem jest możliwy wyłącznie drogą mailową. Zapraszamy do kontaktu!

Q&A

Czy obowiązki opakowaniowe dotyczą również mojej firmy?

Wypełnianie obowiązków opakowaniowych spoczywa na podmiotach prawnie odpowiedzialnych za produkty w momencie przekroczenia granicy. Oznacza to, że:

jeśli jesteś producentem lub sprzedawcą, który sprzedaje towary do Niemiec, to w myśl ustawy VerpackG jesteś podmiotem wprowadzającym do obrotu, czyli ponoszącym odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków opakowaniowych. Odpowiedzialność ta ustalana jest na podstawie warunków dostawy Incoterms lub innych zapisów umownych. W zależności od przypadku podmiotem wprowadzającym może być producent, dystrybutor, firma handlowa czy sklep internetowy.

UWAGA

 • Inne regulacje obowiązują w przypadku private label, czyli produkcji na zlecenie niemieckich podmiotów pod ich marką własną. W takich przypadkach decydującą rolę odgrywa fakt, czy dane polskiej firmy widnieją na opakowaniu produktu.
 • Nawet najmniejsze ilości podlegają pod obowiązki opakowaniowe, co oznacza brak minimalnych progów.

Czy rejestracja w LUCID jest konieczna? Jak uzyskam numer LUCID?

Jeśli są Państwo podmiotem wprowadzającym do obrotu, należy zarejestrować się w systemie LUCID. Rejestracja ta jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich rodzajów opakowań. Rejestracja jest bezpłatna, a strona internetowa dostępna jest w języku angielskim.

UWAGA

 • Rejestracji w LUCID podmiot dokonuje samodzielnie – ustawa VerpackG zabrania przeniesienia tego obowiązku na osoby trzecie.

Jakie opakowania powinienem deklarować w LUCID?

Zgodnie z ustawą VerpackG opakowania dzielą się na:

 • opakowania podlegające pod system dualny, czyli trafiające docelowo do prywatnych odbiorców końcowych (lub równoważnego miejsca) oraz
 • opakowania niepodlegające pod system dualny, czyli trafiające do sektora B2B, handlu i przemysłu (dystrybutora/ firmy handlowej/ sieci handlowej).

Oznacza to, że w ramach tego podziału deklaracji podlegają:

 • opakowania jednostkowe, zbiorcze, wysyłkowe i serwisowe (uczestniczące w systemie dualnym) oraz
 • opakowania sprzedażowe nietrafiające docelowo do prywatnego odbiorcy końcowego, opakowania transportowe, opakowania po napojach, opakowania na substancje niebezpieczne, opakowania wielokrotnego użytku (nieuczestniczące w systemie dualnym).

W jaki sposób mogę zaklasyfikować swoje opakowania?

Klasyfikacja opakowań na trafiające do prywatnych odbiorców końcowych i opakowania nietrafiające do prywatnych odbiorców końcowych odbywa się na podstawie oficjalnego katalogu opakowań fundacji Zentrale Stelle Verpackungsregister. Jest to dedykowane narzędzie, które pomaga w ustaleniu, jakie obowiązki dotyczą opakowań z danej kategorii produktów. Oznacza to, że w oparciu o grupy produktów w katalogu, należy sprawdzić, które z opakowań zostały zaklasyfikowane pod system dualny, a które nie.

UWAGA

 • Proszę zwrócić uwagę, że nasza Izba nie prowadzi doradztwa prawnego dotyczącego klasyfikacji opakowań, a przekazane treści mają wyłącznie charakter informacyjny.

Jeśli potrzebują Państwo umowy z organizacją odzysku i chcą poznać szczegóły współpracy z Landbellem, zapraszamy do kontaktu!

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania odnośnie formalności związanych z obowiązkami opakowaniowymi, zapraszamy do skorzystania z oferty naszych szkoleń. Podczas 4-godzinnych spotkań szczegółowo omawiamy etapy realizacji obowiązków opakowaniowych, omawiamy kwestie poruszania się po systemie LUCID i raportowania ilości opakowań wprowadzanych do obrotu.

Więcej na temat szkoleń TUTAJ

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia audytora w zakresie przygotowania deklaracji o kompletności, prosimy o kontakt. Wskażemy wówczas odpowiedni podmiot, z którym współpracujemy i który wspomoże Państwa w prawidłowym złożeniu deklaracji.

Kontakt

Anna Kowalczyk

Manager
Indywidualne Doradztwo Rynkowe

Przekazywane treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią wiążącego doradztwa dotyczącego klasyfikacji opakowań oraz określania obowiązków opakowaniowych. AHK Polska odpowiada wyłącznie za szkody klienta powstałe bezpośrednio z winy umyślnej.