Komisja Podatkowa

W grudniu 2015r. AHK Polska powołała grupę roboczą w zakresie prawa podatkowego, której celem będzie analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego

© iStock.com/andrei_r

W grudniu 2015r. AHK Polska powołała grupę roboczą w zakresie prawa podatkowego, której celem będzie analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego, formułowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego, identyfikacja i analiza barier podatkowych dla rozwoju przedsiębiorczości, a także dialog i wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa podatkowego z przedstawicielami administracji skarbowej oraz przedsiębiorcami. Podejmowane będą także inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i poprawy klimatu inwestycyjnego.

Członkami Komisji są: 

 • Advicero Tax Nexia Sp. z o.o.
 • Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
 • Dr. Klein Dr. Mönstermann International Tax Services GmbH
 • JARA DRAPAŁA & PARTNERS
 • JRD Sp. z o.o. 
 • KOZLOWSKI Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
 • PKF Osnabrück WMS Treuhand GmbH 
 • PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK. 
 • PWC Sp. z o.o. 
 • Rödl Kancelaria Prawna sp.k.
 • Schampera Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k.
 • STRABAG BRVZ Sp. z o.o.
 • Tax Benefit Roszkowski Murawski Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
 • Volkswagen Poznań sp. z o.o.

Przewodniczący Komisji Podatkowej:
Paweł Suliga
Managing Director
Dr. Klein Dr. Mönstermann International Tax Services GmbH 


Spotkanie firm członkowskich Izby z przedstawicielami Ministerstwa Finansów

W dniu 7 czerwca w Polsko-Niemieckiej Izbie Gospodarczej (AHK Polska) odbyło się spotkanie przedstawicieli firm – członków Izby z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Ministerstwo reprezentowali Jarosław Szatański - Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, Marcin Lachowicz - Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej oraz Leszek Syguła - Dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów.

Przedstawiciele działów finansowych przedsiębiorstw, doradcy podatkowi i przedstawiciele firm konsultingowych, działający w różnych sektorach gospodarki, mieli okazję w bezpośredniej rozmowie poruszyć nurtujące ich pytania dotyczące praktycznych aspektów związanych z stosowaniem istniejących regulacji, w szczególności związanych z obszarem podatków, w tym podatku u źródła, sprawozdawczości oraz interpretacji poszczególnych przepisów, którym podlegają firmy. Naświetlając wyzwania, z jakimi mają do czynienia, mogli uzyskać oprócz praktycznych wskazówek, także informacje dotyczące przesłanek legislacyjnych, które uzasadniały wprowadzenie określonych przepisów, intencji ustawodawcy oraz możliwych kierunków rozwoju regulacji w poszczególnych obszarach w przyszłości.

Więcej>>


© Yuri_Arcurs

Komisja podatkowa AHK Polska: Fundacja rodzinna to rozwiązanie nie tylko dla firm prywatnych i rodzinnych

Wyczekiwana przez polskie firmy prywatne i rodzinne ustawa ostatecznie wejdzie w życie. 6 lutego Prezydent złożył podpis pod ustawą o fundacji rodzinnej, której celem jest m.in. przeprowadzenie skutecznej, wielopokoleniowej sukcesji polskich firm, budowa silnych rodzinnych marek, a także utrzymanie kapitału w rękach jednej rodziny oraz ochrona przed jego rozdrobnieniem.

To wszystko wkrótce będzie możliwe dzięki podpisanej przez Prezydenta ustawie o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna będzie jednak nie tylko narzędziem sukcesyjnym dla polskich firm prywatnych i rodzinnych, dlatego warto zainteresować się tą nową instytucją. Wszystko wskazuje, że może ona szybko stać się w Polsce popularna.

Więcej>>
<link fileadmin ahk_polen ausschuss dot._zwolnie_z_podatku_dochodow_wygenerowanych_w_ramach_reinwestycji.pdf _blank rte_button--colored>Stanowisko AHK Polska/ Komisji ds. podatków w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego dochodów wygenerowanych w ramach reinwestycji

październik, 2019


<link fileadmin ahk_polen ausschuss biala_lista_podatnikow_vat_stanowisko_komisji_ds._podatkow_ahk_polska_1.pdf _blank rte_button--colored>Stanowisko Komisji ds. podatków dot. wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

październik, 2019


Otwarte posiedzenie komisji, czerwiec 2019

Podatki w rozliczeniach transgranicznych firm pomiędzy Polską i Niemcami

Unikanie podwójnego opodatkowania w rozliczeniach podatkowych polskich spółek prowadzących działalność w Niemczech w formie tzw. zakładu podatkowego i stosowanie Joint Tax Audit polskiej i niemieckiej administracji skarbowej były tematami czerwcowego (12.06.2019) posiedzenia Komisji ds. Podatków Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Udział w nim wzięli przedstawiciele Ministerstwa Finansów Brandenburgii i polskiego resortu finansów, przedsiębiorcy stosujący rozliczenia transgraniczne i przedstawiciele branży doradztwa podatkowego.

Polska firma prowadząca w Niemczech działalność w formie zakładu podatkowego co do zasady powinna stosować wytyczne dla alokacji kosztów i przychodów zgodne z AOA (Authorized OECD Approach). Mimo iż nie zostały one implementowane w dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Niemcami (Doppelbesteuerungsabkommen, DBA), niemieckie urzędy podatkowe wychodzą z założenia, że zarówno Polska, jak i Niemcy, jako państwa OECD, zastosują je w transgranicznych rozliczeniach – podkreśla Steffen Klisch z Ministerstwa Finansów Brandenburgii.

„Jeśli nie dogadamy się na poziomie urzędów, to podwójne opodatkowanie polskich spółek operujących w Niemczech będzie zasadą, bo firmy w Polsce i w Niemczech stosować będą inne zasady alokacji przychodów i kosztów.” – mówi doradca podatkowy Dr Klein Dr Monstermann Int Tax Services i przewodniczący Komisji ds. podatków AHK Polska, Paweł Suliga. Niezastosowanie AOA w rozliczeniach podatkowych spółek operujących na terenie Niemiec może z kolei skutkować tym, że niemiecki urząd podatkowy w okresie 4 lat od rozliczenia podatku może upomnieć się o korektę.

Rozwiązanie problemu leży w wypracowaniu ujednoliconej podstawy opodatkowania pomiędzy oboma krajami. Jak mówi Marcin Konopacki z firmy Strabag, wszelkie procedury mające na celu ujednolicenie rozliczeń podatków w kontekście międzynarodowym są cenne. Wskazuje przy tym, że połączona kontrola polskich i niemieckich organów skarbowych (tzw. Joint Tax Audit) wynika z dyrektywy europejskiej i powinna być implementowana w Polsce. „Będzie ona czyścić gospodarki z firm, które stosują niedozwolone zasady rozliczeń i wpływać pozytywnie na wizerunek przedsiębiorców w obrocie międzynarodowym” – mówi Konopacki. Dodaje jednak, że te kontrole powinny być celowe, wdrażane tam, gdzie istnieje podejrzenie łamania przepisów.

Partnerem wydarzenia była kancelaria Dr. Klein Dr. Mönstermann International Tax Services GmbH.