Interim Management

Globalnie zmieniające się trendy i wyzwania w gospodarce i przemyśle wymagają nowych, skutecznych rozwiązań. Takim rozwiązaniem z pewnością jest Interim Management, czyli zarzadzanie tymczasowe.

© Canva

Globalnie zmieniające się trendy i wyzwania w gospodarce i przemyśle wymagają nowych, skutecznych rozwiązań. Takim rozwiązaniem z pewnością jest Interim Management, czyli zarzadzanie tymczasowe.

Bezsprzeczną zaletą Interim Managementu jest fakt, iż wnosi do organizacji dokładnie zdefiniowaną i wymaganą osobistą ekspertyzę Interim Managera, zdobytą przez długoletnie doświadczenie w różnych organizacjach, kulturach i na różnych stanowiskach. Interim Management to jeden z efektywnych sposobów zarządzania firmą w sytuacji zmian, restrukturyzacji, sytuacji kryzysowych czy potrzeby szybkiego obsadzenia wakatów na kluczowych stanowiskach.

AHK Polska wychodząc naprzeciw trendom i potrzebom firmom wprowadza do swojej oferty nowy rodzaj usługi w obszarze rekrutacji i pośrednictwa usług Interim Managerów.

Zapraszamy do współpracy!

Zamów ofertę

Dane do kontaktu:

Na temat jakich usług poszukują Państwo bliższych informacji?

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu biznesowego z Administratorem oraz podmiotami dla których Administrator poszukuje parterów biznesowych, na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty dla których Administrator poszukuje partnerów biznesowych, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora, przez okres 3 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający ze
szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie relacji biznesowej (w tym zawarcie / wykonanie umowy).