Interim Management

Globalnie zmieniające się trendy i wyzwania w gospodarce i przemyśle wymagają nowych, skutecznych rozwiązań. Takim rozwiązaniem z pewnością jest Interim Management, czyli zarzadzanie tymczasowe.

© Canva

Bezsprzeczną zaletą Interim Managementu jest fakt, iż wnosi do organizacji dokładnie zdefiniowaną i wymaganą osobistą ekspertyzę Interim Managera, zdobytą przez długoletnie doświadczenie w różnych organizacjach, kulturach i na różnych stanowiskach.
Interim Management to jeden z efektywnych sposobów zarządzania firmą w sytuacji zmian, restrukturyzacji, sytuacji kryzysowych czy potrzeby szybkiego obsadzenia wakatów na kluczowych stanowiskach.
Natychmiastowe przystąpienie do działania, bez zbędnego czasu na wdrożenie oraz tempo realizacji zadań, szybko równoważą, te na pierwszy rzut oka, wysokie koszty zatrudnienia IM.

Jak wynika z długoletnich międzynarodowych obliczeń ROI,  zlecenia dla IM w dobrze zdefiniowanym projekcie wynosi z reguły 1,1, a w bardziej złożonych, specjalistycznych projektach może nawet wynosić 2,0. Ponadto IM otrzymuje zlecenie na konkretne zadanie i po jego wykonaniu bez dalszych zobowiązań rozstaje się z organizacją.

AHK Polska wychodząc naprzeciw trendom i potrzebom firm członkowskich, wprowadza do swojej oferty nowy rodzaj usługi w obszarze rekrutacji i pośrednictwa usług Interim Managerów,  w zakresie indywidualnych potrzeb klientów z różnych sektorów i branż. 

AHK Polska oferuje dobór i skuteczne zatrudnienie Interim Managerów, jak również profesjonalne wsparcie w trakcie trwania projektu.
Jesteśmy w stałym kontakcie ze staranie wybranymi przez nas Interim Managerami/Ekspertami z doświadczeniem w wielu branżach.

Zapraszamy do współpracy!