Komisja ds. cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi, firmami oraz administracją państwową

© Getty Images/spainter_vfx

Komisja powołana została w marcu 2016 pod nazwą Komisja ds. innowacyjności.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ we Wrocławiu z udziałem przedstawicieli biznesu, nauki i władz lokalnych. Kanwą do powstania komisji był Szczyt Innowacyjności w Berlinie w 2015 roku zorganizowany przez DIHK, Pracodawców RP, Ambasadę RP w Berlinie i AHK Polska, podczas którego dyskutowano na temat wzmocnienia współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi naukowcami i przedsiębiorcami.
Ze względu na obszary zainteresowania członków Komisji i specyfikę jej funkcjonowania, Komisja w czerwcu 2019 podjęła decyzję o zmianie nazwy na Komisję ds. cyfryzacji i przemysłu 4.0.

 Członkami Komisji są firmy członkowskie izby:

 • APA Group 
 • A1 Europe
 • BASF Polska
 • Brose Sitech
 • BOSCH Rexroth
 • Indigobird
 • KKP Legal LLP
 • Neurosoft
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
 • pro science
 • Robert Bosch
 • REC a GlobalLogic Company 
 • Siemens
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Udział w pracach Komisji w charakterze instytucji wspierającej zadeklarowały: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ambasada Niemiec w Warszawie, WCTT Politechnika Wrocławska, AGH w Krakowie, Centrum Fraunhofer Zarządzania Internacjonalizacją i Ekonomii Wiedzy IMW oraz Politechnika Śląska.   

Cele Komisji to:

 • kształtowanie świadomości rynku i klientów oraz wymiana doświadczeń zmierzające do zaadaptowania rozwiązań technologicznych przemysłu 4.0
 • stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń w zakresie finansowania projektów badawczych oraz ich komercjalizacji 
 • podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi, firmami oraz administracją państwową 
 • tworzenie i składanie programów konsorcyjnych oraz włączenie się w prace legislacyjne nad projektami aktów prawnych dotyczących innowacyjności

W ramach Komisji działa grupa robocza ds. elektromobilności i pojazdów autonomicznych.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Mikos

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Governmental Affairs
Siemens sp. z o.o.


Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - aktualizacja harmonogramu naborów na 2024 r.

Marzec 2024

27 marca br. zatwierdzono kwartalną aktualizację Harmonogramu naborów FENG.

Zmiany dotyczą naborów  w ramach działania Startup Booster (tj.  Startups Exchange oraz  Tech Impact) oraz naboru w działaniu Bridge UP.

Pełna wersja harmonogramu do pobrania TUTAJ

Więcej>>


Prawie 600 mld złotych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz z Funduszu Spójności UE - Jakie są priorytety inwestycyjne i pomysły na reformy?

Marzec 2024

W kontekście otrzymania przez Polskę środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) 59,8 mld euro (268 mld zł) oraz z Funduszu Spójności UE (76,5 mld euro) o łącznej wartości 137 mld euro (ok. 600 mld zł), kluczowe jest zapoznanie się z priorytetami inwestycyjnymi i reformami, które zostaną sfinansowane w pierwszej kolejności oraz przeanalizowanie obszarów o najwyższej alokacji kwot. W dalszej części artykułu przedstawiamy rozszerzoną analizę tych aspektów. Środki z KPO mają być wydatkowane do końca 2026r.

W przypadku pytań odnośnie pozyskania środków z Funduszy Europejskich prosimy o kontakt mailowy z Wiceprzewodniczącym Komisji ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 izby Przemysławem Sulichem lub Agnieszką Ozubko tutaj.

Więcej>>


© psession.pl

Przemysł 4.0 i technologia 5G – jak wyzwanie zamienić w sukces

Luty 2024

Wdrożenie automatyzacji, digitalizacji i nowoczesnych rozwiązań technologicznych to obecnie priorytet dla wielu firm. Spotkanie było dobrą okazją do tego, aby omówić praktyczne aspekty najnowszych technologii, mających zwiększyć produktywność i efektywność przedsiębiorstw.

Podczas dyskusji poruszone zostały istotne kwestie, takie jak:

 • rola automatyzacji procesów
 • wartość wdrożenia technologii 5G oraz
 • wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorstwa.

Organizatorami wydarzenia byli Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej, Komisja ds. cyfryzacji i Przemysłu 4.0 AHK Polska oraz Komitet Przemysłowy American Chamber of Commerce. W roli współorganizatorów wystąpili APA Group i AIUT, oferujące rozwiązania, które pomagają firmom zaplanować proces przechodzenia na rozwiązania Przemysłu 4.0. Serdeczne podziękowanie za zaproszenie dla Dziekan Wydziału Mechanicznego i Technologicznego Politechniki Prof. Anny Timofiejczuk oraz za ciepłe przyjęcie dla Prodziekana ds. Współpracy i rozwoju PŚ Prof. Damiana Gąsiorka.

Ze strony AHK Polska spotkanie przygotowała Agnieszka Ozubko. Podziękowania za świetną współpracę przy wydarzeniu dla Mateusza Jurczyka, AmCham!

Więcej>>

 


AI Act – czyli jak zwiększyć bezpieczeństwo, zachowując innowacyjność

Grudzień 2023

Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI) budzi zarówno duże nadzieje, jak i wiele obaw. Eksperci podkreślają, że ludzkość stoi u progu kolejnej rewolucji technologicznej, która głęboko i w sposób nie do końca przewidywalny wpłynie na sposób funkcjonowania człowieka w bardzo wielu obszarach.

Kwestiom regulacyjnym na szczeblu krajowym i unijnym związanym ze stosowaniem technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję poświęcone było spotkanie Komisji ds. cyfryzacji i Przemysłu 4.0 oraz Komisji ds. Legal Tech Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) w dn. 6 grudnia br. Asumpt do spotkania dał opracowywany obecnie na poziomie Unii Europejskiej tzw. AI Act, czyli projekt pionierskiego rozporządzenia o sztucznej inteligencji.

Więcej>>


Posiedzenie Komisji ds. cyfryzacji i Przemysłu 4.0. we Wrocławiu poświęcone było tematyce czerpania korzyści z danych produkcyjnych.

Swoimi doświadczeniami podzielił się Mirko Loeffler z Werk fuer Kombinationstechik z Chemnitz, a kwestie dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz regulacji NIS 2 omówił Jakub Kubalski z Kancelarii SSW Pragmatic Solution.

Oba tematy przerodziły się w żywą dyskusję. Dyskutowano na temat standardów, które sprawiają, ze dane można wykorzystywać bez potrzeby ich przepisywania do jednego formatu. Umożliwia to zastosowanie specjalnego „łącznika” w postaci Verwaltungsschale/ Asset Administration Shell. Wiele pytań pojawiło się w obszarze regulacji tudzież interpretacji przepisów prawnych odnośnie własności utworów stworzonych przez sztuczną inteligencję.
Posiedzenie Komisji Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 AHK Polska odbyło się we Wrocławiu w formule otwartej, do której zaprosiliśmy uczestników konferencji „Transformacja cyfrowa w równoważonym przemyśle”.

Gościem specjalnym był wicekonsul Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Thorsten Goehler.
Podziękowania dla stałych uczestników Komisji Ewa Mikos, Przemysław Sulich, Artur Pollak, Tomasz Haiduk oraz dla nowych członków Komisji. Podziękowanie dla biura AHK Polska we Wrocławiu Justyna Młynarz Beata Ausbitter za wsparcie w organizacji spotkania.
 


Rusza wewnętrzna sieć kampsowa 5G na Politechnice Śląskiej. Posłuży tworzeniu i testowaniu najnowocześniejszych rozwiązań dla Przemysłu 4.0.

                                                                                                                            Wrzesień 2023

Uruchomienie ultraszybkiej sieci 5G to przełomowy moment dla Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Dzięki współpracy uczelni, Orange Polska i APA Group powstał unikalny showroom technologiczny, w którym można w praktyce przetestować innowacje na styku nauki i przemysłu 4.0. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia AHK.

Wszystko zaczęło się od inspirującej wizyty Komisji ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 AHK w centrum R&D Siemensa w Berlinie, gdzie zarysowywane były kontury przyszłości wykorzystania sieci 5G w badaniach i rozwoju. Później, 14 czerwca 2023 roku, Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach stało się areną dla konferencji "Transformacja cyfrowa z 5G: Zastosowanie technologii 5G w procesach produkcyjnych". Wydarzenie, zorganizowane przez Politechnikę Śląską we współpracy z APA Group i Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości pod patronatem AHK Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, okazało się niepowtarzalną platformą do zgłębienia najnowszych trendów i regulacji w dziedzinie 5G. Efektem tych działań stało się uruchomienie we wrześniu pierwszej kampusowej sieci 5G w polskiej uczelni wyższej, stanowiącej kamień milowy na drodze do pełnej cyfryzacji polskiego sektora produkcyjnego.

Więcej>>


© Ewelina Wlodarczyk

Wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2021-2027 czeka na przedsiębiorców

Czerwiec 2023

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje uruchomienie następnych naborów wniosków w ramach perspektywy unijnej 2021-2027. Do dyspozycji na wsparcie dla wnioskodawców jest 76 mld euro z samej tylko z Polityki Spójności. Priorytetem przy udzielaniu dofinansowania będą obszary kluczowo ważne dla przyszłości – związane z zieloną transformacją, digitalizacją oraz realizacją projektów badawczo-rozwojowych.

Stan przygotowań do uruchomienia środków w ramach perspektywy unijnej 2021-2027 oraz aktualny stan realizacji programów operacyjnych przedstawiła Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z dyrektorami departamentów merytorycznych ministerstwa podczas spotkania z firmami członkowskimi Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) w dniu 27 czerwca br.

Więcej>>


© Getty Images/JordanSimeonov

Kredyt Ekologiczny BGK - 666 mln zł na wdrożenie oszczędności energii

Maj 2023

Kredyt ekologiczny FENG to instrument wsparcia przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz small mid-caps i mid-caps. Ogólnym celem działania jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury.
Wsparcie ma formę premii ekologicznej – dofinansowania stanowiącego spłatę części kapitałowej kredytu przeznaczonego przez beneficjenta na realizację inwestycji – wypłacanej przez BGK. Kredyt ekologiczny jest przeznaczony na finansowanie wydatków w projekcie w zakresie modernizacji infrastruktury, w celu zwiększenia energooszczędności związanej z procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie.

Więcej>>


Komisja ds. cyfryzacji i Przemysłu 4.0 z wizytą referencyjną w Werner von Siemens w Berlinie

Maj 2023

Komisja ds. cyfryzacji Przemysłu 4.0 AHK Polska na zaproszenie T-Mobile Polska i Siemensa odbyła wizytę referencyjną w Werner von Siemens Center for Industry i Science w Berlinie. Tematem wizyty była 5G, jej wpływ na rozwój przemysłu i społeczeństwa cyfrowego oraz korzyści i wyzwania nowej technologii.

Więcej>>


Metodyka ADMA

Styczeń 2023

Bardziej konkurencyjne i innowacyjne fabryki, o zrównoważonych procesach, tak poprzez wdrażanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, jak i innowacji społecznych i środowiskowych, to cel, któremu służy ADMA. Metodyka Advanced Manufacturing została opracowana jako element projektu Advanced Manufacturing Support Center, realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej i jest ukierunkowana na wsparcie przedsiębiorstw sektora produkcyjnego na drodze w kierunku „fabryk przyszłości”, chcących poprawić efektywność, niezawodność, zmniejszyć koszty i podnieść obroty. Temat z udziałem eksperta FPPP Mariusza Hetmańczyka podczas ostatniego posiedzenia zgłębiała Komisja ds. cyfryzacji i Przemysłu 4.0 AHK Polska.


Komisja ds. cyfryzacji i Przemysłu 4.0 AHK Polska informuje: Ponad 5 mld EUR dotacji dla firm w 1Q2023!

18 stycznia odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) 2021-27, największego w Unii Europejskiej pojedynczego krajowego programu z taką ilością dotacji dla firm. W pracach Komitetu udział biorą przedstawiciele AHK Polska.

Podczas posiedzenia zatwierdzone zostały kryteria wyboru projektów do I osi programu ścieżki SMART nowego konkursu na wsparcie projektów B+R+I, z całkowitym budżetem ponad 5,4 mld EUR oraz kryteria wyboru projektów dla działań wspierających centra testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji, europejskich hubów cyfrowych (EDIHy) oraz projektów z zakresu technik wodorowych.

Więcej>>


© This content is subject to copyright.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Z zadowoleniem informujemy, że 27 września br. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą zatwierdzającą program -Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w Polsce.

Więcej>>


AHK Polska w Prekomitecie ds. programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027

AHK Polska została włączona do udziału w pracach Prekomitetu ds. programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027. FENG ma wspierać tworzenie innowacji i procesu badawczego – od powstania pomysłu aż do jego wdrożenia

Więcej>>


Komisja ds. cyfryzacji i Przemysłu 4.0 odwiedziła nowoczesny showroom Bosch Rexroth „Factory of the Future Lab”

prezentujący rozwiązania stosowane w automatyzacji produkcji. Podczas wizyty członkowie Komisji mogli obejrzeć linię montażową składająca się w 95 proc. z produktów i oprogramowania Bosch Rexroth, m.in.: sterowników PLC, komputerów przemysłowych, serwonapędów, falowników, silników, technologii przemieszeń liniowych i techniki montażowej, jak również szereg rozwiązań z zakresu automatyki, takich jak robot kartezjański, robot typu delta czy cobot. Zaimplementowany pojazd autonomiczny AGV rodziny ActiveShuttle zademonstrował przykładowe procesy logistyczne zaopatrywania stanowiska produkcji w niezbędne podzespoły. Pracownicy Laboratorium opowiadali również, jak zintegrować świat IT (m.in. chmury i systemy analityki) z przemysłem poprzez zastosowanie nowoczesnych protokołów.

W drugiej części spotkania wicedyrektor Katarzyna Kaczkowska, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozmawiała z członkami Komisji na temat  „Funduszy UE dla przedsiębiorców na cyfryzacje i innowacyjność w perspektywie finansowej 2021-2027”. Przedsiębiorców interesowały zarówno poszczególne obszary przeznaczenia środków unijnych, jak również perspektywa czasowa otrzymania wsparcia finansowego.

Kwiecień 2022


Przemysław J. Sulich został Ekspertem zewnętrznym z ramienia AHK Polska przy Śląskiej Radzie Innowacji INNOBSERVATOR SILESIA (Regionalna Platforma i Obserwatorium Innowacji Województwa Śląskiego) >>

Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy (KPO), kwiecień 2021

W kwietniu 2021 Komisja wzięła udział w konsultacjach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Ze względu na obszary ściśle związane z przedmiotem działania Komisji, jak odporność i konkurencyjność gospodarki oraz transformacja cyfrowa Komisja wypowiedziała się w zakresie proponowanych działań oraz alokacji środków.

Komisja przekazała uwagi do Komponentu A:
uwaga 924, uwaga 931, uwaga 937, uwaga 940, uwaga 943, uwaga 944, uwaga 945

oraz

do Komponentu C:
uwaga 268

Szczegółowe informacje na temat konsultacji KPO oraz podmiotów biorących w nich udział można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/planodbudowy/konsultacje-kpo2 w pliku „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Raport z konsultacji społecznych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2021 r.”

Dokumenty:
Krajowy Plan Odbudowy - raport z konsultacji

Komponent A - uwagi

Komponent C - uwagi


Wspólne posiedzenie Komisji ds. logistyki oraz Komisji ds. cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Firmy działające w obszarze logistyki stoją przed coraz większymi wyzwaniami wynikającymi z konkurencji i zmian zachodzących na rynku. Automatyzacja i cyfryzacja procesów logistycznych postępuje systematycznie, tymczasem oczekiwania kontrahentów i konsumentów cały czas rosną i poprzeczka by dostarczać coraz szybciej, rzetelnie i terminowo zawieszana jest coraz wyżej.

Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), big data, a także szeroko pojęta cyfryzacja,  projektowanie środków transportu i magazynowania oraz ich późniejsze utrzymanie i cyberbezpieczeństwo ich działania to klucz do tego by tym oczekiwaniom rynku sprostać.

We wdrażaniu zaawansowanych logicznie systemów automatycznych niezwykle ważna jest ich integracja, dopasowywanie i dopracowywanie na każdym etapie realizacji, także tuż po ich uruchomieniu. To właśnie utrzymanie wymaganych poziomów przepływów, przesyłu i produktywności jest procesem zdecydowanie najtrudniejszym i wymaga doskonałej koordynacji działań zespołów projektowych na cyfrowym modelu. Tu wirtualizacja ma największe zalety. Pozwala na dopracowywanie logik działania oraz wstępnej integracji systemów jeszcze przed wybudowaniem obiektów. Zaniedbanie tego powoduje wadliwie funkcjonujące instalacje, które nie mogą dobrze spełniać swojej funkcji ponieważ pewnych elementów po wybudowaniu nie da się już zmienić. 

W czasie spotkania przedstawiono rozwiązania DB Cargo (DAK, dLox, zrobotyzowana linia regeneracji zestawów kołowych), podejście do bezpieczeństwa Siemens (cyber security-np. badanie podatności na zagrożenia cyfrowe, praktyczny wymiar cyfryzacji na kolei i w intralogistyce) oraz kompetencje Metroplan w zakresie budowy logistycznych systemów automatycznych  i cyfrowych magazynów (smart storage) w ramach wytycznych Przemysłu 4.0.

Dla dociekliwych: Cyfrowy sprzęg automatyczny (DAK) jest uważany za kluczową technologię dla wydajnego, cyfrowego kolejowego transportu towarowego przyszłości. Ma on przynieść rozwój kolei. W 2020 roku europejscy ministrowie transportu w "Deklaracji berlińskiej" umieścili DAK na pierwszym miejscu w swoim programie działań. Dzięki cyfrowemu sprzęgowi automatycznemu przyjazne dla klimatu pociągi towarowe będą miały szansę na rozwój, a także staną się bardziej ekonomiczne niż transport samochodami ciężarowymi na długich dystansach.

#industry4.0 #logistyka4.0 #smartwarehouse #Metroplan #Siemens #DBCargo #DAK


Z wizytą w Fabryce Przyszłości, styczeń 2021

Komisja Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 w ramach otwartego posiedzenia odbyła wirtualną wizytę w Fabryce Przyszłości hub4industry/ DIHu w Krakowie.
Komisja zapoznała się z ofertą DIHu oraz obejrzała stanowiska przygotowane do prowadzenia szkoleń oraz realizacji projektów testowych w takich obszarach jak: analiza predykcyjna pracy robotów, możliwości wykorzystania asystującej rzeczywistości, stanowiska druku 3D wykorzystywane do produkcji komponentów.
Przedstawiciele T-Mobile zaprezentowali temat sieci kampusowych, firmy Astor temat predykcji- wykorzystanie aplikacje Trend Manager, natomiast przedstawiciel BIM Klastra zaprezentował modele, jakie można wykonywać przy użyciu chmur punktów, takie jak model architektury, model instalacji, itd.Spotkanie: „Jak klastry mogą wspierać wdrażanie i upowszechnianie przemysłu 4.0.”, marzec 2020

11 marca z inicjatywy Komisji ds. cyfryzacji i przemysłu 4.0  w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie na temat: „Jak klastry mogą wspierać wdrażanie i upowszechnianie przemysłu 4.0. Możliwości współpracy.” 
Spotkanie otworzył Dyrektor Departamentu Innowacyjności MR Jan Staniłko, który wprowadził uczestników w jego tematykę.
Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciel klastra metalowego  Prof. Dr.-Ing. Jörg Reiff-Stephan oraz Maciej Monkosa z Brandenburskiej Agencji Rozwoju (Wirtschaftsförderung Brandenburg). 
Zaprezentowali oni funkcjonowanie klastra w ekosystemie innych klastrów działających w Brandenburgii oraz instytucji  jak IMI (Mittelstandszentrum) powołanego do wspierania MŚP na drodze do Industry 4.0.
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele krajowych DIHów-instytucji, które w drodze konkursu zostały wyłonione i  aktualnie uruchamiają działanie Digital Innovation Hubs, Łodzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Instytutu Łączności oraz Politechniki Wrocławskiej. Komisję Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 reprezentowała Przewodnicząca Komisji Ewa Mikos-Romanowicz. 
Uczestnicy zadawali sporo pytań dotyczących sfery praktycznej - jak działa współpraca między klastrowa/ jak zachęcane są MŚP do korzystania z oferowanych usług, jaką role odgrywa rząd lokalny/federalny. 
Zainteresowanie budziły również konkretne  wymierne korzyści, jakie niesie działalność klastrów (z perspektywy  przedsiębiorców).
Prof. Reiff-Stephan wskazał również priorytety, na których skupia się on sam jako profesor uniwersytetu TU Wildau oraz rzecznik klastrów, w głównej mierze wskazał na sztuczną inteligencję.

Prezentacje: 
Cluster Metal Brandenburg
Innovation Center of Modern Industry Brandenburg
Mittelstand 4.0 Competence Centre Cottbus


Spotkanie na temat przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej programu POIR, luty 2020

27 lutego z inicjatywy Komisji odbyło się w KIG spotkanie informacyjne na temat przygotowania do przyszłej perspektywy finansowej.
Gośćmi spotkania były ekspertki Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które zaprezentowały  informacje na temat stanu przygotowań programu operacyjnego POIR (Program Inteligentny Rozwój).
Z ramienia komisji udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele firm: Bosch, T-Mobile, Siemens, A1 Europe.
W trakcie  rundy pytań okazało się, ze na etapie prac ministerialnych nie pojawiło się zbyt wiele propozycji działań do dofinansowania w ramach priorytetu Cyfryzacja. W związku z czym Komisja zgłosiła gotowość przekazania propozycji istotnych dla przedsiębiorców działań.


Delegacja Komisji ds. cyfryzacji i przemysłu 4.0 AHK Polska do Niemiec, listopad 2019

W dniach 26- 28 listopada odbyła się wizyta studyjna Komisji ds. cyfryzacji i przemysłu 4.0 izby w Cottbus.
Członkowie delegacji zapoznali się z programem „Gospodarka cyfrowa” (Wirtschaft Digital) od strony założeń oraz przykładowych projektów przygotowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Cottbus (IHK Cottbus). Do programu podeszło 61 firm. 53 koncepcje i rekomendacje zostały już przez IHK Cottbus i zaproszonych do współpracy ekspertów opracowane i w części wdrożone.

Więcej informacji

Następnie delegacja odwiedziła Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus (BTU Cottbus). Dr. Franciska Koenig opowiedziała o inicjatywie Innovation Hub 13, projekcie zlokalizowanym regionalnie, angażującym podmioty, infrastrukturę i kompetencje lokalnych interesariuszy, a ukierunkowanym na tworzenie innowacji w konkretnych obszarach zastosowań istotnych dla regionu między metropoliami Berlina i Drezna. Innovation Hub 13 tworzy hotspot dla rozwoju regionalnego i promuje atrakcyjność regionu.

Więcej informacji 

Kolejnym punktem programu była wizyta w IMI - Centrum Kompetencji Mittelstand Technologie 4.0, gdzie codziennością są: wirtualny bliźniak, mobilny robot, koboty i techniki VR / AR. Z usług IMI korzystają firmy duże, małe i średnie. Przykładem „regionalnej” cyfryzacji jest miejscowa gazeta, gdzie czytanie wersji papierowej można połączyć z oglądaniem filmów ilustrujących dany temat, czy wydarzenie. Ostatnim punktem agendy była prezentacja przedstawiciela administracji miasta Cottbus na temat strategii Digital Cottbus - miasta wkraczającego na drogę cyfryzacji i smart city. Gratulacje dla Cottbus, które w niewiele ponad rok czasu znalazło się w czołówce niemieckich miast pod względem zaawansowania działań pro-cyfryzacyjnych. Potwierdza to ranking Digitales Deutschland 2019.

Więcej informacji 

Serdeczne podziękowania dla IHK Cottbus za doskonałe przygotowanie delegacji, jak również dla wszystkich uczestników za aktywny udział!


Przemysł 4.0 w kilku aspektach, posiedzenie komisji, październik 2019

W październiku odbyło się otwarte posiedzenie Komisji ds. cyfryzacji i przemysłu 4.0 AHK Polska po hasłem Przemysł 4.0 w kilku aspektach: Przypadki zastosowania biznesowego i łoża testowe, standaryzacja, współpraca międzynarodowa". Wykład na temat wygłosił Dr Dominik Rohrmus, ekspert LNI 4.0 Labs of network for Industry 4.0 e.V. Niemcy. Drugim gościem Komisji był Dr Gerd Bachmann, VDI Technologie-Zentrum GmbH oraz Platform Industrie 4.0, który zaprezentował niemiecką platformę Przemysłu 4.0 oraz tematy, nad którymi platforma aktualnie pracuje. Przedstawione przez gości z Niemiec rozwiązania oraz pomysły na budowę ekosystemu dla przemysłu przyszłości, tworzenie wartości dodanej tych rozwiązań, standaryzacja oraz promowanie tych rozwiązań wśród przedsiębiorców to główne tematy dyskusji.Posiedzenie Komisji z udziałem Prezesa Fundacji SP Platformy Przemysłu Przyszłości Andrzejem Soldatym, czerwiec 2019

W czerwcowym posiedzeniu Komisji ds. cyfryzacji i przemysłu 4.0 wziął udział Prezes Fundacji Skarbu Państwa Platformy Przemysłu Przyszłości Andrzej Soldaty, który przedstawił założenia, cele oraz planowane działania Platformy. Fundacja ma za zadanie wspierać procesy transformacji cyfrowej, wdrażania cyfrowych produktów i usług oraz implementacji modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa. Jednym z głównych celów Fundacji jest również wzmacnianie kompetencji pracowników w obszarze przemysłu przyszłości oraz tworzenie kadr w tym zakresie.
Zaprezentowana idea działania Platformy jako integratora inicjatyw wspierania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w Polsce wywołała ciekawą dyskusja na temat, czym jest naprawdę przemysł 4.0, jakie wyzwania stoją przed firmami sektora MŚP, ale również jakie korzyści niosą ze sobą technologie przemysłu przyszłości?


Posiedzenie z udziałem ministra gospodarki Brandenburgii prof. dr inż. Jörga Steinbach, marzec 2019

W marcu odbyło się spotkanie Komitetu Badań i Rozwoju AHK Polska z udziałem prof. dr inż. Jörga Steinbacha, ministra gospodarki landu Brandenburgia oraz delegacji z Niemiec. Podczas spotkania omawiano obszary wymagające innowacji zarówno w kraju związkowym Brandenburgia, jak i w Polsce. Członkowie Komitetu przedstawili polską gospodarkę w obszarze małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, siłę innowacyjną przedsiębiorstw oraz ich zainteresowanie rozwiązaniami przemysłowymi 4.0. Zdaniem ministra Steinbacha szersza współpraca między brandenburskimi uniwersytetami i polskimi uczelniami technicznymi oferuje obu stronom duży potencjał rozwoju. Partnerzy dyskusji rozmawiali o przemyśle 4.0, rozwoju sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej w kontekście realizowanych projektów pomiędzy polskimi firmami i instytucjami z Niemiec, jak również konkurencji zagranicznej.


Posiedzenie Grupy roboczej ds. elektromobilności i pojazdów autonomicznych, listopad 2018

W przeddzień COP24 w Katowicach spotkała się w Warszawie Grupa robocza ds. elektromobilności i pojazdów autonomicznych. Tematem spotkania były strefy ograniczonego transportu w miastach. Informację na temat "Stref niskoemisyjnego transportu w Krakowie" przestawił Łukasz Franek - Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, a o przyszłości polityki transportowej w Warszawie opowiedział Marcin Wróblewski z Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy.
Projekt carsheringu i doświadczenia w tym obszarze przedstawił Paweł Błaszczak, 4mobility. Całość informacji podsumował korzystając z raportu przygotowanego przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych w tym temacie Jacek Mizak.

Wydarzenia moderowali Marcin Korolec i Krzysztof Bolesta, FPPE.

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych była partnerem merytorycznym spotkania.