Komisje

Praca w komisjach AHK Polska to jedna z kluczowych form reprezentacji interesów firm członkowskich, skupionych wokół określonych…

Reprezentujemy firmy w kontaktach z administracją publiczną opierając się na kompetencjach ekspertów i know-how izby. Podążamy za…

Organizujemy spotkania firm członkowskich z liderami biznesu, sceny politycznej i administracji państwowej w celu wymiany…