Usługi targowe

AHK Polska wspiera wystąpienia polskich firm na targach w Niemczech. Zapewniamy doradztwo i profesjonalny serwis na każdym etapie związanym z prezentacją Waszej firmy.

Targi i wystawy odgrywają w na rynku niemieckim zdecydowanie większą rolę niż w Polsce. Są doskonałą okazją do nawiązania nowych i podtrzymania istniejących kontaktów biznesowych oraz do prezentacji produktów przed szeroką publicznością.
Niemcy to światowy lider w organizacji targów, przyciągający co roku ok. 180 tys.  tysięcy wystawców i 10 mln odwiedzających z całego świata. Niemieccy przedsiębiorcy uważają targi i wystawy za drugi najważniejszy instrument marketingu (zaraz po posiadaniu własnej strony internetowej).

Wzięliśmy udział w wielu wydarzeniach w Polsce i Niemczech

Z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową współpracujemy już od pięciu lat. Dokładnie pamiętam wszystko, jak to się zaczęło na targach Cebit w Hannowerze. Od tamtego czasu wzięliśmy udział w wielu wydarzeniach w Polsce i Niemczech. Na co dzień tworzymy oprogramowanie i aplikacje, a osoby z AHK pomagają nam o tym opowiadać niemieckim firmom.

Mariusz Walczak
CPO, Liki Mobile Solutions

AHK Polska oferuje:


Wybór odpowiedniej imprezy targowej

Nasi eksperci posiadają dobry przegląd imprez wystawienniczych w Niemczech. Doradzimy wybór odpowiedniej imprezy, powiemy, gdzie uczestnictwo się opłaca.
 

Obsługa formalności

Zgłoszenie na targi, wpisy do katalogu czy zamówienie usług dodatkowych – to wszystko zrealizujemy z organizatorem w Państwa imieniu.
 

Budowa stoisk targowych

Dzięki współpracy z różnymi wykonawcami jesteśmy w stanie zaoferować zarówno stoiska systemowe jak i indywidualne. Oferujemy kompletny pakiet usług od projektu stoiska, poprzez wykonanie, transport, montaż i demontaż aż do serwisu technicznego w trakcie trwania targów. Częścią oferty jest przygotowanie i wydruk grafik oraz kompletne wyposażenie stoiska w meble i sprzęt multimedialny.
Koncepcje stoisk opracowujemy wg życzeń klienta, uwzględniając corporate design oraz inne wytyczne.
 

Usługi okołotargowe

  • Oferujemy tłumaczenia, zarówno pisemne, jak i ustne (np. rozmów na stoisku targowym).
  • Posiadając dobre kontakty z drukarniami i dostawcami, zapewniamy wsparcie  przy przygotowaniu i druku  materiałów promocyjnych, produkcji gadżetów firmowych itp.
  • Pomagamy także przy rezerwacjach pokoi hotelowych i organizacji podróży na targi dla Państwa personelu.


Nasze usługi się opłacają! Jesteśmy w stanie zaoferować bardzo dobrą jakość w rozsądnej cenie.

Zapytaj o ofertę - Usługi targowe

Państwa dane do kontaktu:
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu biznesowego z Administratorem oraz podmiotami dla których Administrator poszukuje parterów biznesowych, na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty dla których Administrator poszukuje partnerów biznesowych, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora, przez okres 3 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający ze
szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie relacji biznesowej (w tym zawarcie / wykonanie umowy).

Przykładowe wykonania:

TRAKO 2019

EXPO REAL 2019

POL-ECO-SYSTEM 2018

CEBIT 2018

EXPO REAL 2017

CEBIT 2017

POL-ECO-SYSTEM 2016

HANNOVER MESSE 2019

ENOEXPO 2019

FRUIT LOGISTICA 2018

CEBIT 2018

FRUIT LOGISTICA 2017

ANUGA 2017

POLEKO 2014