Usługi targowe

Targi i wystawy odgrywają w na rynku niemieckim zdecydowanie większą rolę niż w Polsce. Są doskonałą okazją do prezentacji produktów przed szeroką publicznością, nawiązania nowych i podtrzymania istniejących kontaktów biznesowych oraz szeroko rozumianego pozycjonowania firmy na rynku.


Niemcy to światowy lider w organizacji targów, o czym świadczą następujące liczby:

 • corocznie odbywa się tam 160-180 imprez targowych o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym,
 • 2/3 światowych wiodących targów odbywa się w Niemczech,
 • imprezy te przyciągają corocznie ponad 180 tys. wystawców i 10 mln odwiedzających,
 • 60% wystawców oraz 35% odwiedzających niemieckie targi pochodzi z zagranicy.

AHK Polska wspiera i organizuje wystąpienia polskich firm i instytucji na targach w Niemczech. Zapewniamy doradztwo i profesjonalny serwis na każdym etapie związanym z uczestnictwem. Oferujemy kompletną paletę usług, począwszy od wyboru odpowiedniej imprezy targowej, poprzez załatwienie formalności meldunkowych i zamówień u organizatora, wykonanie i wyposażenie stoiska targowego a skończywszy na pomocy w zatrudnieniu tłumaczy i hostess czy rezerwacji pokoi hotelowych.

Dzięki współpracy z różnymi wykonawcami jesteśmy w stanie zaoferować zarówno stoiska systemowe jak i indywidualne. Oferujemy kompletny pakiet usług od projektu stoiska, poprzez wykonanie, transport, montaż i demontaż aż do serwisu technicznego w trakcie trwania targów. Częścią oferty jest przygotowanie i wydruk grafik oraz kompletne wyposażenie stoiska w meble i sprzęt multimedialny.

Koncepcje stoisk opracowujemy wg oczekiwań klienta, uwzględniając corporate design oraz wytyczne organizatora.

Misje gospodarcze

AHK Polska posiada duże doświadczenie w organizacji misji gospodarczych, wizyt studyjnych i delegacji do Niemiec na zlecenie polskich instytucji. Paleta naszych usług obejmuje profesjonalne doradztwo, planowanie, przygotowanie i realizację misji, na co składa się między innymi:

 • pomoc przy wyborze branży/tematu misji gospodarczej,
 • opracowanie programu w porozumieniu ze zleceniodawcą,
 • wybór i organizacja wizyt w obiektach referencyjnych, przedsiębiorstwach i instytucjach i/lub na targach w Niemczech,
 • doradztwo dla uczestników, np. briefing na temat sytuacji w danej branży w Niemczech, indywidualne rozmowy doradcze z uczestnikami itp.,
 • organizacja spotkań B2B w Niemczech,
 • organizacja podróży, noclegów, transferów etc.,
 • uczestnictwo pracownika AHK Polska w charakterze opiekuna i koordynatora,
 • zapewnienie usług tłumaczenia dla uczestników.

Oferujemy bardzo dobrą jakość w rozsądnej cenie. Zapraszamy do współpracy!

Wzięliśmy udział w wielu wydarzeniach w Polsce i Niemczech

Z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową współpracujemy już od pięciu lat. Dokładnie pamiętam wszystko, jak to się zaczęło na targach Cebit w Hannowerze. Od tamtego czasu wzięliśmy udział w wielu wydarzeniach w Polsce i Niemczech. Na co dzień tworzymy oprogramowanie i aplikacje, a osoby z AHK pomagają nam o tym opowiadać niemieckim firmom.

Mariusz Walczak
CPO, Liki Mobile Solutions

Zapytaj o ofertę - Usługi targowe

Państwa dane do kontaktu:
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu biznesowego z Administratorem oraz podmiotami dla których Administrator poszukuje parterów biznesowych, na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty dla których Administrator poszukuje partnerów biznesowych, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora, przez okres 3 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający ze
szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie relacji biznesowej (w tym zawarcie / wykonanie umowy).

Przykładowe wykonania:

TRAKO 2019

EXPO REAL 2019

POL-ECO-SYSTEM 2018

CEBIT 2018

EXPO REAL 2017

CEBIT 2017

POL-ECO-SYSTEM 2016

HANNOVER MESSE 2019

ENOEXPO 2019

FRUIT LOGISTICA 2018

CEBIT 2018

FRUIT LOGISTICA 2017

ANUGA 2017

POLEKO 2014