Komisje

Praca w komisjach AHK Polska to jedna z kluczowych form reprezentacji interesów firm członkowskich, skupionych wokół określonych zagadnień gospodarczych, bądź w danej branży. Komisje zapewniają forum dyskusji i dzielenia się najlepszymi praktykami w gronie biznesowym oraz dają firmom możliwość dialogu z przedstawicielami administracji państwowej. Każda komisja prowadzona jest przez przewodniczących - wolontariuszy, którzy są ekspertami w danej dziedzinie i dążą do zidentyfikowania najważniejszych zagadnień mających wpływ na działalność firm zrzeszonych w komisji. Sektory i tematy reprezentowane przez komisje AHK Polska obejmują m.in.: gaz i energię, zamówienia publiczne, innowacje, edukację zawodową, prawo i podatki, budownictwo, transport i logistykę, ochronę środowiska i energie odnawialne, rynek pracy.

Komisja ds. compliance ma na celu stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy firmami członkowskimi izby oraz wypracowywanie…

Celem komisji jest podejmowanie działań ukierunkowanych na stworzenie zliberalizowanego rynku gazu ziemnego w Polsce opartego na…

Celem Komisji jest: promocja kształcenia zawodowego, w szczególności na rzecz podniesienia prestiżu szkolnictwa zawodowego,…

Głównym celem komisji jest stworzenie platformy kontaktów i bezpośredni dialog firm i biznesu z przedstawicielami władzy, wymiana…

Celem Komisji jest podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności systemu zamówień publicznych w Polsce …

W grudniu 2015r. AHK Polska powołała grupę roboczą w zakresie prawa podatkowego, której celem będzie analiza i opiniowanie…

Wsłuchując się w potrzeby biznesu, chcielibyśmy zainteresować Państwa – zarówno wewnętrzne działy prawne jak i kancelarie - tematem…

Wśród tematów, jakimi planuje się zająć komisja wskazane zostały m.in. agile management, work-life-balance, outplacement, interim…

Jesienią 2020 r. reaktywowana została w izbie Komisja ds. ochrony zdrowia, od 2009 r. funkcjonująca pod nazwą Grupa…

W maju 2021 r. powołana została komisję ds. transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju Sustainable Energy Generation.…