AHK Industrial Suppliers Forum

Europejska platforma dostawców dla przemysłu

© canva

www.ahk-isf.eu

Nowa inicjatywa AHK Polska i innych izby europejskich

Aktualne uwarunkowania na rynkach światowych wymuszają nowe modele struktur biznesu i łańcuchów dostaw. Dotyczy to w szczególności przemysłu niemieckiego, silnie uzależnionego od dostawców z innych krajów. Po doświadczeniach z epidemią ponad 1/4 firm zza Odry rozważa zmianę kierunków pozyskiwania produktów i usług. Szczególnie na znaczeniu zyskuje nearshoring, co dla dostawców z Europy stwarza zupełnie nowe perspektywy nawiązania kontaktów z niemieckimi odbiorcami i zbudowania własnej, widocznej pozycji rynkowej.

AHK Industrial Suppliers Forum to nowa i jedyna w swoim rodzaju inicjatywa 11 Niemieckich Izb Zagranicznych (AHK), rozumianych jako oficjalne przedstawicielstwa tamtejszej gospodarki na rynkach lokalnych i reprezentujących Polskę, Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Słowację, Rumunię, Chorwację, kraje Bałkanów Zachodnich oraz Czechy. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie lokalnych dostawców w wejściu lub umocnieniu ich pozycji na rynku niemieckim oraz na rynkach w krajach uczestniczących w projekcie.

Do skorzystania z możliwości prezentacji swojej oferty w ramach Forum zapraszamy polskich dostawców reprezentujących następujące branże:

  • dostawcy dla branży budowy maszyn
  • przetwórstwo metali i tworzyw
  • komponenty elektroniczne dla przemysłu
  • automatyzacja
  • rozwiązania IT dla przemysłu

Docelową grupą odwiedzających platformę są przedsiębiorstwa przemysłowe oraz firmy handlowe i dystrybutorzy z Niemiec oraz innych krajów europejskich, poszukujące dostawców. W ich pozyskaniu będą aktywnie uczestniczyć zrzeszenia niemieckich producentów, izby przemysłowo-handlowe z Niemiec (IHK) oraz inni lokalni partnerzy. Ze względu na międzynarodowy charakter wydarzenia, jego językiem będzie język angielski.

Rejestracja dostawców następuje bezpośrednio na PLATFORMIE AHK ISF, gdzie dostępne są również warunki uczestnictwa i inne informacje.

Linki i dokumenty do pobrania:

Organizatorzy: