Young Energy Europe 2021

Pierwsza edycja zakończona!

W ramach tegorocznej edycji programu Young Energy Europe 27 uczestników z sześciu przedsiębiorstw zdobyło wiedzę na temat ochrony klimatu, optymalizacji zużycia energii energetycznej i zarządzania zasobami oraz zrównoważonej mobilności. Następnie uczestnicy w kilkuosobowych zespołach opracowywali praktyczne projekty oszczędnościowe, które zostały lub zostaną wdrożone w ich przedsiębiorstwach. Ostatni etap projektu to zaprezentowanie przez Energy Scouts przygotowanych projektów firmowych.

10 grudnia 2021 r. podczas finałowej gali swoje projekty zaprezentowały drużyny następujących firm:

  1. CERI International Sp. z o. o. – projekt dotyczył montażu instalacji fotowoltaicznej,
  2. Dürr Poland Sp. z o.o. - działania proekologiczne: zastosowanie kompensatora mocy biernej z filtrem wyższych harmonicznych i wymiana oświetlenia na LED,
  3.  MAN Bus Sp. z o. o. - nowe oświetlenie LED oraz instalacja fotowoltaiczną na dachu jednej z hal produkcyjnych,
  4.  Multiserwis Sp. z o.o - elektryfikacja floty samochodowej wraz ze stacjami do ładowania zasilanymi z własnej instalacji fotowoltaicznej,
  5.  PGNiG TERMIKA S.A. (drużyna przedstawiła dwa projekty):
    a) Potencjał redukcji śladu węglowego organizacji w związku z wdrożeniem pracy zdalnej
    b) Optymalizacja efektywności energetycznej oświetlenia obszarów produkcyjnych w Elektrociepłowni Siekierki
  6. Schneider Polska Technika Samochodowa i Kontenerowa Sp. z o.o. - modernizacja systemu oświetleniowego w halach produkcyjnych na inteligentne oświetlenie typu LED.

Spośród przedstawionych projektów jury konkursowe w składzie: Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), Wojciech Stańczyk z KAPE oraz Aleksander Rajch z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wyłoniło trzy zwycięskie firmy.

1. miejsce

Pierwsze miejsce zajęli Małgorzata Rdzanek, Konrad Grzegorczyk i Konrad Sikora z MAN Bus Sp. z o. o. Zespół zainstalował już energooszczędne oświetlenie LED w strefie logistycznej i zmniejszył roczne zużycie energii elektrycznej o 482,7 MWh. Trwa również wymiana oświetlenia zewnętrznego (parkingi i oświetlenie uliczne) na lampy LED, co pozwoli zaoszczędzić kolejne 67,2 MWh rocznie. Dodatkowo planowana jest instalacja systemu fotowoltaicznego na dachu hali produkcyjnej o łącznej mocy 170,4 kWp, co pozwoli na produkcję około 160 MWh zielonej energii elektrycznej rocznie.

2. miejsce

Drugie miejsce zajęła drużyna z firmy Multiserwis Sp. z o.o. w składzie Kamil Byczkowski, Michał Gruchot, Damian Kociurski, Dawid Zadka. Energy Scouts opracowali projekt zrównoważonej mobilności elektrycznej. W przyszłości do celów służbowych będzie wykorzystywany samochód elektryczny. Zainstalowana w tym celu stacja ładowania nie jest zasilana energią elektryczną z sieci, lecz z własnego systemu fotowoltaicznego. Moc szczytowa systemu wynosi około 190,7 kWp. Projekt pilotażowy ma na celu zebranie doświadczeń dla przyszłej rozbudowy floty elektrycznej.

3. miejsce

Trzecią lokatę uzyskała firma Schneider Polska Technika Samochodowa i Kontenerowa Sp. z o.o.  Projekt autorstwa Adama Karczmarczyka, Eweliny Krajewskiej, Edyty Grabowskiej dotyczy modernizacji systemów oświetleniowych w halach produkcyjnych, które w najbliższym czasie będą oświetlane lampami LED. Okres zwrotu nakładów wynosi około 3,3 roku.

W ramach nagrody wszystkie nagrodzone drużyny w czerwcu 2022 r. wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Berlina, gdzie spotkają się z wyróżnionymi Energoskauatmi z innych państw.

Dwa inspirujące wystąpienia gości zachęciły do "nieszablonowego myślenia" i pokazały bardzo różne podejścia do ochrony klimatu w przedsiębiorstwie. Magdalena Kołomańska z Bosch Polska przedstawiła drogę Grupy Robert Bosch do statusu przedsiębiorstwa neutralnego pod względem emisji CO2.

Marcin Sobczyk z firmy Anmet, specjalizującej się w recyklingu metali oraz kompozytów opowiadał o unikatowej technologii cięcia i recyklingu skrzydeł turbin wiatrowych. W ramach projektu „Wings for living” skrzydła wiatraków zyskują nowe życie i są wykorzystywane jako meble i mała architektura.

Young Energy Europe to projekt finansowany przez Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU), realizowany w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). Projekt prowadzony przez DIHK Service GmbH.