Komisja ds. trendów na rynku pracy

Wśród tematów, jakimi planuje się zająć komisja wskazane zostały m.in. agile management, work-life-balance, outplacement, interim management, employer branding/ employer management, digitalizacja pracy a jej efektywność

© Getty Images/XtockImages

W listopadzie 2017 powołana została Komisja ds. trendów na rynku pracy. Komisja ma na celu stworzenie platformy wymiany informacji oraz analizę nowych trendów na rynku pracy. Wśród tematów, jakimi planuje się zająć komisja wskazane zostały m.in. agile management, work-life-balance, outplacement, interim management, employer branding/ employer management, digitalizacja pracy a jej efektywność, activity based workplace, jak również konieczności większego otwarcia polskiego rynku pracy na specjalistów z zagranicy z uwagi na niedobór kadr.

Wśród firm założycielskich Komisji znalazły się: 

  • BASF Polska
  • Boehringer Ingelheim
  • Boyden World Corporation 
  • ERBUD
  • Lufthansa Systems Poland
  • PWC Polska
  • Siemens
  • Steico


Przewodniczący:
dr Ireneusz Zalewski
Senior Director IT Products
Hapag-Lloyd SA Oddział w Polsce


Komisja ds. trendów na rynku pracy informuje:

Pracownicy spółki, która powstanie w wyniku połączenia ze spółką z zagranicy będą mieli znaczący wpływ na skład organów nowej spółki – a więc na to kto znajdzie się w radzie nadzorczej lub radzie dyrektorów. Nowe przepisy sprawiają, że pracownicy spółki w przypadku jej połączenia, podziału lub przekształcenia, zyskają realny wpływ na wybór osób zarządzających spółką, a przez to także na jej dalsze losy. To wszystko dzięki przepisom dotyczącym uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia (połączenia, podziału) spółek – Polska wdrożyła właśnie ważną unijną dyrektywę. Celem regulacji jest ochrona pracowników przed naruszeniami ich praw do partycypacji w spółce.

Pracownicy nie tylko wyznaczą członków rady nadzorczej, zarekomendują członków rady dyrektorów, ale w określonych sytuacjach będą mogli także sprzeciwić się wyznaczeniu członków rady nadzorczej lub rady dyrektorów – 15 września weszły w życie przepisy, które regulują uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

Więcej>>


Posiedzenie, czerwiec 2019

Tematem czerwcowego posiedzenia Komisji były "Sensotwórcze organizacje w praktyce." . Referat na ten temat wygłosił ekspert w obszarze Management & Leadership Consulting Piotr Piasecki.
Gość spotkania zaprezentował model sensotwórczej organizacji, który jest efektem jego wieloletnich doświadczeń we wspomaganiu firm w zakresie realizacji strategii i rozwoju. W swojej wypowiedzi skoncentrował się na najbardziej aktualnych wyzwaniach związanych z tzw. dopasowaniem aktywów niematerialnych do potrzeb organizacji, do których zaliczamy min. kulturę organizacyjną. Wychodząc od idei społeczeństwa sieciowego, w którym zasadniczą rolę odgrywają sieci relacji społecznych przeanalizował zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie i ich korelacji w biznesie. Wskazał przy tym na zasadnicze elementy tworzące "sensotwórcze organizacje" jak zespołowość, innowacyjność, tworzenie wartości czy wykorzystanie różnorodności w grupie.


Posiedzenie, wrzesień 2018

Na wrześniowym posiedzeniu komisja rozmawiała na temat nowoczesnej koncepcji tworzenia i wykorzystania przestrzeni/środowiska pracy na przykładzie Activity Based Working. Z prelekcją na temat wystąpiła Małgorzata Konikiewicz z firmy Kinnarps Polska, która przedstawiła główne trendy i koncepcję nowoczesnego środowiska pracy Activity Based Working oraz Kinnarps Next Office Concept®.

Technologia i tempo życia zmieniają styl wykonywania pracy, pozyskiwania informacji, komunikację, nie wspominając o mobilności. Obecnie pracownicy nie muszą pracować wyłącznie przy biurkach, żeby efektywnie zrealizować powierzone im zadania. Najnowsze trendy w kształtowaniu biur zmierzają do uelastycznienia środowiska pracy w zakresie wykonywanych czynności, wyjścia naprzeciw potrzebom pracowników w zakresie ergonomii miejsca pracy, ale również rozwijania kreatywności dzięki otwartemu i estetycznemu środowisku pracy, pozwalającemu przyciągać nowe talenty.