Analiza wynagrodzeń

Raport wynagrodzeń obejmuje: stanowiska pracy, branże, rejony, informacje o benefitach i płacy minimalnej.

Korzyści jakie wynikają dla firm z posiadania  dostępu do aktualnej analizy wynagrodzeń są wielorakie. Mogą one pomóc Państwu w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących tworzenia sprawiedliwych i konkurencyjnych struktur wynagrodzeń, satysfakcji pracowników, przyciągania i zatrzymywania największych talentów oraz ogólnej efektywności organizacyjnej. To z kolei może przyczynić się do większej satysfakcji pracowników, zaangażowania i zmniejszenia wskaźników rotacji, ponieważ pracownicy czują się odpowiednio wynagradzani za swój wkład.

Analiza wynagrodzeń, którą oferujemy, posiada dane dla ok. 400 stanowisk, opracowane na podstawie informacji pozyskanych od ok. 800 firm. Umożliwia ona filtrowanie danych w oparciu o branżę, wielkość firmy, lokalizację geograficzną, pochodzenie kapitału, rodzaj prowadzonej działalności, benefity i inne istotne czynniki. Takie dostosowanie zapewnia możliwość porównania wynagrodzenia z wynagrodzeniami w podobnych organizacjach i dostosowanie do trendów rynkowych. Aktualizacja danych następuje dwa razy w ciągu roku.

W przypadku zainteresowania szczegółami – prosimy o kontakt.

Zamów ofertę

Dane do kontaktu:

Na temat jakich usług poszukują Państwo bliższych informacji?

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu biznesowego z Administratorem oraz podmiotami dla których Administrator poszukuje parterów biznesowych, na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty dla których Administrator poszukuje partnerów biznesowych, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora, przez okres 3 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający ze
szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie relacji biznesowej (w tym zawarcie / wykonanie umowy).