B2G

Reprezentujemy firmy w kontaktach z administracją publiczną opierając się na kompetencjach ekspertów i know-how izby. Podążamy za oczekiwaniami firm członkowskich w zakresie poruszanych tematów, identyfikujemy obszary istotne dla stabilnego rozwoju gospodarczego przedsiębiorców.

© iStock.com/alvarez

Stanowiska izby i gremiów w izbie działających:

AHK Polska w Prekomitecie ds. programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027

maj 2022

AHK Polska została włączona do udziału w pracach Prekomitetu ds. programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027. FENG ma wspierać tworzenie innowacji i procesu badawczego – od powstania pomysłu aż do jego wdrożenia.

Więcej>>>

<link fileadmin ahk_polen ausschuss dot._zwolnie_z_podatku_dochodow_wygenerowanych_w_ramach_reinwestycji.pdf _blank rte_button--colored>Stanowisko AHK Polska/ Komisji ds. podatków w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego dochodów wygenerowanych w ramach reinwestycji

październik, 2019


<link fileadmin ahk_polen ausschuss biala_lista_podatnikow_vat_stanowisko_komisji_ds._podatkow_ahk_polska_1.pdf _blank rte_button--colored>Stanowisko Komisji ds. podatków dot. wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

październik, 2019Stanowisko Komisji ds. zamówień publicznych do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

styczeń 2019