Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech

W dniu 01.08.2021 r. w Niemczech weszła w życie nowelizacja ustawy o praniu pieniędzy, która ma istotne znaczenie dla wszystkich spółek kapitałowych i osobowych z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, wpisanych do rejestru handlowego (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka jawna). Od 01.08.2021 r. wszystkie spółki kapitałowe i osobowe muszą dodatkowo dokonać zgłoszenia w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

© iStock.com/Dmitrii Balabanov

Dotychczas co do zasady wystarczający był wpis do rejestru handlowego i złożenie listy wspólników w tym rejestrze, pod warunkiem że lista ta zawierała dane beneficjentów rzeczywistych. W takim wypadku dodatkowe zgłoszenie do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie było wymagane. Wszystkie spółki z siedzibą w Niemczech muszą zatem dokonać zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, która jest właścicielem przedsiębiorstwa lub która kontroluje je bezpośrednio lub pośrednio. W przypadku osób prawnych prawa prywatnego (np. niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), za beneficjentów rzeczywistych uznawane są osoby fizyczne, jeśli bezpośrednio lub pośrednio

  • posiadają więcej niż 25 % kapitału,
  • kontrolują więcej niż 25 % praw głosu lub
  • sprawują kontrolę w porównywalny sposób (np. jako komplementariusz lub poprzez prawo weta).

Zmiana ta dotyczy wszystkich spółek z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec. Dotyczy to w szczególności spółek-córek polskich przedsiębiorstw lub spółek z siedzibą w Niemczech, w których obywatele polscy posiadają udziały. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione są jedynie przedsiębiorstwa niesamodzielne, które są jedynie oddziałami lub zakładami polskiej spółki.

Jeśli zgłoszenie nie zostanie dokonane, właściwy organ może nałożyć grzywnę w wysokości do stu pięćdziesięciu tysięcy euro za to naruszenie obowiązku.

 

GRAU Rechtsanwälte PartGmbB chętnie doradzi Państwu w zakresie powyższych obowiązków i z przyjemnością dokona dla Państwa wymaganych zgłoszeń.

Osoby kontaktowe w razie pytań związanych z Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech:

Adwokat (DE) Adriana Grau, LL.M.
certyfikowany adwokat specjalista z zakresu prawa handlowego i spółek
Język: polski, niemiecki, angielski
E-Mail: adriana.grau@graulaw.eu
 

Adwokat (DE) Sabine Kemper 
Język: niemiecki, angielski
E-Mail: sabine.kemper@graulaw.eu
 

Radca Prawny Monika Galiszewska
Język: polski, niemiecki, angielski
E-Mail: monika.galiszewska@graulaw.eu
 


GRAU Rechtsanwälte PartGmbB
Rödingsmarkt 20, 20459 Hamburg
E-Mail: office@graulaw.eu
Internet: www.graulaw.eu
www.grauinkasso.eu