Sales Manager – branża spawalnicza

Naszym klientem jest niemiecka firma z tradycjami, ekspert w technologii spawania i frezowania.

Wysoka jakość świadczone usług, szeroka dostępność niestandardowych materiałów i produktów oraz realizacja zleceń na indywidualne zlecenia pozwalają oferować innowacyjne rozwiązania klientom.

W związku z rozwojem firmy na rynku polskim poszukujmy dla naszego Klienta doświadczonego kandydata na stanowisko:

Sales Manager – branża spawalnicza

Twoje zadania:

 • Pozyskiwanie nowych klientów i wsparcie istniejących relacji biznesowych
 • Realizacja strategii sprzedaży
 • Rozwój i ekspansja rynku – podróże na terenie kraju 3-4 dni w tygodniu
 • Monitorowanie sytuacji konkurencyjnej i rynkowej oraz przygotowywanie niezbędnych raportów
 • Ścisła współpraca z działami wewnętrznymi firmy w Niemczech

Twoje kwalifikacje:

 • Wykształcenie techniczne
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w sprzedaży w terenie najchętniej w dziedzinie technologii spawania i/lub półproduktów z metali nieżelaznych
 • Zamiłowanie do zagadnień technicznych
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację z centralą oraz odbycie szkolenia w Niemczech
 • Niezależny i zorganizowany sposób pracy
 • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, orientacja na klienta 
 • Dyspozycyjność do odbywania częstych podróży
 • Miejsce zamieszkania w centralna/ zachodnia Polska

Nasza oferta:

 • Stałe zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • Gruntowne wdrożenie w siedzibie głównej w Niemczech
 • Możliwość dalszego kształcenia i szkolenia
 • Interesujące wynagrodzenie ( stałe + bonus)
 • Samochód służbowy (również do użytku prywatnego)
 • Nowoczesny sprzęt do biura domowego

Zainteresowaliśmy Cię naszą ofertą? Zapraszamy do przesłania aplikacji w języku niemieckim lub angielskim z podaniem numeru referencyjnego EBE/DS/SMS/052024  na adres aplikacja(at)ahk.pl wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji prowadzonej na rzecz kontrahentów Administratora, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty na których rzecz Administrator prowadzi rekrutację, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.