Dyrektor Zarządzający – maszyny budowlane

Naszym klientem jest znana firma z kapitałem zagranicznym, która oferuje kompleksowe portfolio usług w zakresie maszyn budowlanych i wyróżnia się dobrą pozycją na rynku. Dzięki lokalizacjom w kraju i za granicą oraz rozbudowanemu zespołowi sprzedaży firma zapewnia bliskość do klienta i profesjonalne realizowanie jego potrzeb. Sprawdzona jakość maszyn, produktów i usług, a także partnerska współpraca z klientami są zawsze w centrum uwagi firmy.

W związku z rozwojem firmy w Polsce poszukujemy dla naszego Klienta doświadczonego Kandydata na stanowisko:

Dyrektor Zarządzający – maszyny budowlane

Miejsce pracy: cała Polska

Zadania:

Stanowisko to łączy odpowiedzialność za całokształt działalności firmy (P&L) z aktywnym zarządzaniem strategicznym i operacyjnym oraz ekspansją wszystkich działań biznesowych - we wszystkich obszarach działalności firmy. Celem jest konsolidacja i rozwój biznesu w Polsce.

 • Aktywne zarządzanie wszystkimi operacyjnymi i strategicznymi środkami biznesowymi zgodnie z nadrzędnymi procesami i planami spółki matki
 • Identyfikowanie i koordynowanie decyzji inwestycyjnych mających na celu dalszą profesjonalizację działalności
 • Inicjowanie niezbędnych działań w celu osiągnięcia rocznych celów uzgodnionych z zarządem w zakresie obrotów, kosztów, wolumenów i zysków
 • Planowanie i zarządzanie flotą wynajmowanych maszyn i urządzeń w ramach rocznego planowania oraz w celu zapewnienia rentownego wskaźnika wykorzystania w ciągu roku
 • Wspieranie najważniejszych kluczowych i potencjalnych klientów oraz rozwój własnych, bezpośrednio obsługiwanych klientów i osiąganie odpowiedniego rocznego wzrostu sprzedaży z tymi klientami
 • Obserwowanie konkurencji i podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu osiągnięcia celu firmy i zabezpieczenia jej pozycji rynkowej
 • Inicjowanie i organizowanie regionalnych inicjatyw sprzedażowych
 • Kierowanie personelem zgodnie z zasadami zarządzania i etyki firmy

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne z dodatkowymi kompetencjami biznesowymi
 • Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu
 • Doświadczenie w sprzedaży w branży technicznej lub w sektorze usług (np. maszyny budowlane, wózki przemysłowe, pojazdy użytkowe, technologia wysokościowa) – warunek konieczny
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego oraz aplikacja przysłana w wybranym języku
 • Asertywność oraz umiejętności organizacyjne, komunikacyjne i przekonywania
 • Umiejętność prowadzenia prezentacji
 • Wysoki poziom motywacji i zaangażowania
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Empatia, cechy przywódcze
 • Gotowość do odbywania częstych podróży służbowych na terenie Polski ( 2- 3 dni w terenie, 2- 3 dni praca w biurze)

Dodatkowe umiejętności:

 • Zrozumienie produktów i usług technicznych wymagających dodatkowego omówienia i wyjaśnienia klientowi

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Szkolenie wdrożeniowe
 • Wynagrodzenie stałe + premia roczna
 • Samochód służbowy również do użytku prywatnego
 • Świadczenia firmowe
 • Niezbędne narzędzia do pracy (laptop, telefon komórkowy)
 • Możliwość pracy biurowej w jednej z lokalizacji firmy w Polsce

Zainteresowaliśmy Cię naszą ofertą? Zapraszamy do przesłania aplikacji w języku niemieckim lub angielskim z podaniem numeru referencyjnego EBE/DS/DZ/022024 na adres aplikacja(at)ahk.pl wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji prowadzonej na rzecz kontrahentów Administratora, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty na których rzecz Administrator prowadzi rekrutację, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.