Fuzje i przejęcia oraz problem sukcesji w Niemczech

Polskie firmy coraz częściej decydują się na ekspansję na rynek niemiecki z własnymi strukturami. Formami najczęściej wybieranymi są: spółka córka i stworzenie własnego działu handlowego w pobliżu klientów, centrum logistyczne bliżej rynków Europy Zachodniej i Południowej, czy też zakład wytwarzający produkty „Made in Germany”.

© iStock.com/sturti

Argumentami przemawiającymi za inwestycją na rynku niemieckim są:

  • Atrakcyjne możliwości zbytu – bezpośredni dostęp do 82,5 mln konsumentów i 3,5 mln odbiorców komercyjnych
  • Poprawa wizerunku i postrzeganie jako „swój”
  • Krótsza droga do klienta
  • Optymalny punkt wyjścia na inne rynki Europy Zachodniej
  • Dostęp od szerokiej bazy B+R i nowych technologii
  • Członkostwo w silnym samorządzie gospodarczym, stowarzyszeniach branżowych i klastrach
  • Możliwość korzystania ze wsparcia gospodarczego, w tym eksportowego
  • Inne spojrzenie na prowadzenie działalności gospodarczej

Przejęcia i projekty M&A są szczególnie obiecującą strategią wejścia na rynek naszych sąsiadów. Istnieje już szereg przykładów niemieckich przedsiębiorstw, które zostały zakupione przez polskie spółki. W ten sposób polskie przedsiębiorstwo zyskuje zarówno renomowaną markę, jak i bazę klientów niemieckiej firmy. Przede wszystkim ekspansja w formie przejęcia niemieckiej spółki daje możliwość bardzo szybkiego, wręcz skokowego rozwoju rynku.

Problem sukcesji w Niemczech

Problematyka sukcesji przedsiębiorstw jest tematem szeroko dyskutowanym przez niemieckich firm, polityków i media. Według szacunków około 227 tysięcy firm, szczególnie z sektora MŚP jest aktualnie dotkniętym tym problemem. Rząd Federalny podjął aktywne środki, w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania likwidacji przedsiębiorstw na gospodarkę. Pandemia dodatkowo pogłębiła ten trend. Badanie  firmy doradczej KERN, specjalizująca się w sukcesji przedsiębiorstw, potwierdza ten rozwój aktualnymi danymi. W największym badaniu dotyczącym zmiany pokoleniowej w firmach w Niemczech przebadano ponad 580.000 przedsiębiorstw. Dla prawie 70% firm kwestia planowania sukcesji stanie się kluczowa w ciągu najbliższych 5 lat.

Sytuacja ta stanowi szczególnie dobrą możliwość ekspansji dla polskich firm. W związku z tym oferujemy usługi w zakresie wyszukiwania odpowiednich firm do przejęcia. Reprezentujemy Państwa firmę i interesy wobec niemieckiego partnera przy nawiązywaniu kontaktu i późniejszej wymianie wrażliwych danych handlowych. Współpraca z nami zapewnia pełną neutralność.

Usługa poszukiwania firm do przejęcia

Wrażliwy charakter dziedziny fuzji i przejęć wymaga konieczności bezpośrednich negocjacji i budowania relacji. Z tego względu, nasi partnerzy korzystają z sieci kontaktów, wyspecjalizowanych baz danych oraz z rozbudowanych kanałów dojścia do konkretnych firm. Poszukiwania nie kończą się na firmach wystawionych na sprzedaż. Najpierw tworzy się dla polskiego inwestora długą listę (long-list) przedsiębiorstw niemieckich dopasowanych do Państwa kryteriów, a następnie w wyniku selekcji najbardziej pasujących podmiotów tworzona jest krótka lista kandydatów do przejęcia, z którymi nawiązywany jest bezpośredni kontakt.

Znalezienie niemieckiego inwestora

Istnieje także możliwość wspierania właścicieli polskich przedsiębiorstw przy znalezieniu godnego zaufania, niezawodnego następcy lub inwestora z Niemiec. Usługa ta jest dedykowana firmom, których zysk operacyjny (EBIT) wynosi co najmniej 500.000 EUR.

Proces sprzedaży przedsiębiorstwa jest złożonym zadaniem wiążącym dużą część zasobów, o ile jest prowadzony bez wsparcia doświadczonych doradców. Wybór kompetentnego partnera pozwala uniknąć ryzyka i popełnienia błędów w kwestiach podatkowych, prawnych i ekonomicznych związanych z procesem sprzedaży. Pomaga to zapewniać rzetelną wycenę przedsiębiorstwa, pomyślną kontynuację działalności gospodarczej oraz transfer dzieła życia w odpowiedzialne ręce.

Zamów ofertę

Dane do kontaktu:

Na temat jakich usług poszukują Państwo bliższych informacji?

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu biznesowego z Administratorem oraz podmiotami dla których Administrator poszukuje parterów biznesowych, na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty dla których Administrator poszukuje partnerów biznesowych, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora, przez okres 3 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający ze
szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie relacji biznesowej (w tym zawarcie / wykonanie umowy).