Komisja prawna / Legal tech

Wsłuchując się w potrzeby biznesu, chcielibyśmy zainteresować Państwa – zarówno wewnętrzne działy prawne jak i kancelarie - tematem legal tech i najnowszymi trendami w tym zakresie w Europie i na świecie

W listopadzie 2017 z inicjatywy firm członkowskich powołana została Komisja prawna / Legal tech przy AHK Polska.

W związku z dynamicznym rozwojem usług prawnych, jak również postępującą digitalizacją biznesu, chcielibyśmy zaproponować firmom członkowskim izby platformę do wymiany doświadczeń oraz spotkań z ciekawymi ludźmi związanymi z nowymi technologiami. Wsłuchując się w potrzeby biznesu, chcielibyśmy zainteresować Państwa – zarówno wewnętrzne działy prawne jak i kancelarie - tematem legal tech i najnowszymi trendami w tym zakresie w Europie i na świecie.
Drugim obszarem zainteresowania Komisji, zgłaszanym przez członków izby, będzie szeroko rozumiana inflacja przepisów prawnych w kontekście ilości i tempa ich wdrażania do bieżącej działalności biznesowej. Liczymy na wymianę doświadczeń i propozycje interesujących tematów.

Członkami Komisji są następujące przedsiębiorstwa: 

  • BASF Polska
  • Boehringer Ingelheim Marketing
  • JARA DRAPAŁA & PARTNERS 
  • KI One
  • Neurosoft
  • Kancelaria Noerr
  • Siemens Energy
  • Volkswagen Poznań
  • Wiener T.U. S.A. Vienna Insurance Group
  • Wolters Kluwer S.A.

 

Przewodniczacy:
dr Marcin Chomiuk
Radca prawny, partner w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS


Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terenie Unii Europejskiej

Komisja prawna / Legal tech przypomina, że jeszcze do grudnia można skorzystać ze środków dostępnych w ramach tegorocznego Funduszu MŚP, który oferuje wsparcie finansowe w zakresie ochrony praw własności intelektualnej dedykowane przedsiębiorstwom z sektora MŚP z siedzibą na terenie UE.

Dofinansowanie obejmuje zwrot do 75% opłaty urzędowej za rejestrację znaku towarowego lub innego prawa wyłącznego  – wzoru przemysłowego, patentu lub odmiany roślin.

Więcej>>


Łańcuchy dostaw pod lupą – implikacje ustawy Lieferkettengesetz dla polskich kooperantów firm niemieckich

Od stycznia 2023 obowiązuje w Niemczech ustawa o należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchu dostaw (tzw. Lieferkettengesetz). Nakłada ona na niemieckie firmy (na razie największe -zatrudniające co najmniej 3 000 osób) szerokie obowiązki – od ogólnych wymogów przestrzegania praw człowieka, do konieczności wdrażania odpowiednich wewnętrznych rozwiązań prewencyjnych.
Potencjalne skutki ustawy dla polskich przedsiębiorców i pierwsze doświadczenia związane z jej funkcjonowaniem były przedmiotem spotkania Komisji ds. prawnych i Public Affairs Club AHK Polska w dniu 19 czerwca 2023 w siedzibie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Więcej>>


Kwiecień 2022

Wzrost cen surowców w ostatnich dwóch latach spowodował ogromne turbulencje dla producentów, wykonawców i usługodawców realizujących różnego rodzaju umowy zarówno w ramach prawa zamówień publicznych, jak i poza tym reżimem. Wszyscy oni muszą się dzisiaj mierzyć z licznymi trudnościami, w tym z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym.

W trakcie wspólnego posiedzenia Komisji ds. prawnych / Legal Tech oraz Komisji ds. zamówień publicznych AHK Polska, prezentację na temat „Skutków gospodarczych epidemii oraz wojny w Ukrainie a możliwości waloryzacji cen kontraktowych – jak do tego podejść w praktyce” wygłosił Mariusz Nowakowski z kancelarii JDP, członka Komisji ds. prawnych.

Temat spotkał się ze sporym zainteresowaniem uczestników, czego skutkiem była ciekawa i inspirująca dyskusja. Wszystkie komentarze i pytania mocno osadzone były w praktyce realizacji umów oraz relacji pomiędzy kontrahentami, przykładowo: Czy strona publiczna jest gotowa na wprowadzenie systemowych środków (specustawa?), które pozwolą zniwelować straty z "historycznych" umów o zamówienie publiczne?  Czy nie jest niekiedy bardziej racjonalną taktyką ponieść stratę, ale nie stracić relacji z klientem? Jak przeciwdziałać pojawiającym się praktykom związanym z wykorzystywaniem obecnej sytuacji (powoływania się na wzrosty kosztów, przerwanie "łańcuchów dostaw" etc.) celem podwyższenia marż?


Posiedzenie Komisji, maj 2021

18 maja odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. legal tech w formule on-line.

Prezentację na temat "Podpis elektroniczny w przedsiębiorstwie - aspekty praktyczne" przedstawił adwokat Łukasz Wawrzyniak / dział prawny BASF Polska sp. z o.o, i Wiceprzewodniczący Komisji.

Podczas prezentacji poruszone zostały kwestie związane z analizą przydatności tego rozwiązania w organizacji, procesem jego wdrożenia oraz praktycznym funkcjonowaniem w nowoczesnej organizacji. W ramach prezentacji omówione zostały w szczególności: rodzaje podpisów elektronicznych, zakres zastosowania oraz analiza opłacalności wdrożenia tego rozwiązania. Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkała się kwestia czasu certyfikacji i następstw jego wygaśnięcia."Blaski i cienie projektu prawa koncernowego"

artykuł dr. Marcina Chomiuka, Rzeczpospolita 02.09.2020


Posiedzenie, marzec 2019

Podczas pierwszego w 2019 roku posiedzenia Komisja miała okazje wysłuchać wykładu prof. dr Stephana Breidenbach na temat rozwoju technologii w obszarze Legal Tech w Niemczech. Profesor przedstawił kolejne etapy rozwoju tej dziedziny technologii, zainteresowanie wprowadzaniem tego typu rozwiązań w Niemczech oraz w tym kontekście perspektywy pracy dla prawników. Zdaniem profesora Breidenbach wprowadzaniem rozwiązań legal tech zainteresowane są głównie działy prawne w przedsiębiorstwach, gdzie przyrost dodatkowych czynności jest niewspółmierny do ilości zatrudnionych pracowników. Istotne zmiany w metodologii pracy prawnika profesor przewiduje w perspektywie najbliższych 10 lat.

prof. dr Stephan Breidenbach Współzałożyciel i akcjonariusz HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform GmbH. Profesor prawa (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet Wiedeński) i przedsiębiorca. W ostatnich 15 latach przyczynił się do rozwoju legal tech dla praktyków prawa. Jego firma knowledgeTools© International tworzy m.in. systemy zarządzania wiedzą (Toll Collect) na potrzeby ustawodawstwa.Polecamy lekturę artykułu
"Uczciwi tracą zaufanie do państwa"
Puls Biznesu, 14.01.2019