Poszukiwanie partnerów biznesowych w Niemczech

Na podstawie Państwa oczekiwań badamy zainteresowanie potencjalnych partnerów biznesowych do nawiązania współpracy.

Poszukiwanie partnerów biznesowych w Niemczech jest zadaniem, które wymaga wiele czasu, uwagi i pracy. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w znalezieniu w Niemczech odpowiedniego partnera biznesowego, istnieje możliwość skorzystania z naszej usługi, która pozwala na identyfikację potencjalnych partnerów biznesowych i ustalenie ich gotowości do nawiązania współpracy.

Nasza usługa polega na dokładnej analizie Państwa oczekiwań, oferowanej palety produktów i innych istotnych aspektów, które pomogą nam w znalezieniu partnerów biznesowych dla Państwa firmy. Przeprowadzamy badania rynku w celu zidentyfikowania kanałów dystrybucji oraz wyznaczenia grupy docelowej. Po dokładnym przeanalizowaniu danych, przedstawiamy potencjalnym partnerom biznesowym Państwa produkty oraz sprawdzamy, czy są zainteresowani nawiązaniem relacji handlowej. W ten sposób badamy możliwości współpracy, przekazujemy zapytania od firm zainteresowanych Państwa ofertą oraz zbieramy cenny feedback z rynku.

Nasza usługa nie kończy się na identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych. Oferujemy również organizację spotkań z potencjalnymi partnerami, aby Państwo mogli poznać ich osobiście i omówić szczegóły dotyczące potencjalnej współpracy.

Zamów ofertę

Dane do kontaktu:

Na temat jakich usług poszukują Państwo bliższych informacji?

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu biznesowego z Administratorem oraz podmiotami dla których Administrator poszukuje parterów biznesowych, na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty dla których Administrator poszukuje partnerów biznesowych, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą:
- w sytuacji odrzucenia oferty Administratora, przez okres 3 lat;
- w przypadku nawiązania współpracy dane będą przechowywane przez okres wynikający ze
szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie relacji biznesowej (w tym zawarcie / wykonanie umowy).

Może Państwa również zainteresować: