O AHK Polska

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) z siedzibą w Warszawie, jest największą bilateralną izbą w Polsce. Reprezentuje interesy 1100 firm członkowskich i od prawie 30 lat wspiera polsko-niemieckie stosunki gospodarcze. Posiada sieć prężnie działających biur regionalnych w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

Członkostwo w izbie to: zaproszenia na liczne spotkania biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi.

60-osobowy zespół izby oferuje firmom z Niemiec i Polski profesjonalne usługi doradcze oraz wspomaga wymianę informacji i doświadczeń, jak i rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami po obu stronach Odry.

CERTYFIKAT NA KOLEJNE TRZY LATA!

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa nieustannie doskonali jakość swoich usług. We wrześniu 2023 r. po pozytywnym przejściu audytu recertyfikującego Izba otrzymała. kolejny certyfikat jakości za zgodność z normą ISO 9001:2015. Certyfikat ważny jest przez następne trzy lata, pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników z corocznych audytów „nadzorujących”.
 
Po raz pierwszy Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako pierwsza organizacja samorządu gospodarczego w Polsce wdrożyła system zapewniania jakości zgodny z uznaną, międzynarodową normą ISO 9002 i uzyskała certyfikat w ramach grupowej certyfikacji sieci izb bilateralnych AHK´s w roku 2000. Dwa lata później dzięki wsparciu wszystkich izb sieci AHK system zarządzania jakością został dostosowany do nowej normy ISO 9001:2000. W roku 2005 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa podjęła kolejne wyzwanie i przystąpiła do indywidualnej certyfikacji. W roku 2010 dostosowaliśmy nasz system zarzadzania jakością do normy ISO 9001:2008. Norma ta  skoncentrowana była jeszcze bardziej niż poprzednie na procesie ciągłego doskonalenia i stawiała tym samym w centralnym punkcie klientów – jako naszych najważniejszych doradców! Norma ISO 9001:2015 podkreśla jeszcze bardziej znaczenie kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych oraz roli przywództwa.


 
CERTFIKAT WAŻNY DLA NASZYCH KLIENTÓW

Wdrożony w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej system zarządzania jakością obejmuje oprócz systemowych procedur wymaganych przez normę ISO 9001, również procedury dotyczące naszych głównych usług jak np.: indywidualne poszukiwanie partnerów gospodarczych, analizy rynku, informacje prawne, zakładanie spółek w Polsce i w Niemczech, sąd polubowny, serwis członkowski czy też organizacja konferencji, seminariów i szkoleń. System ten zapewnia wzrost skuteczności działań podejmowanych przez Izbę, wzrost motywacji poprzez stworzenie przejrzystości celów, organizacji i procesów oraz jasne przyporządkowanie kompetencji i odpowiedzialności; przede wszystkim zaś gwarantuje on wzrost zadowolenia klientów, których zaufanie  - mamy nadzieję - będzie dodatkowo wzmocnione poprzez certyfikat jakości. 
 

Nasi Partnerzy i Przedstawicielstwa