Controlling Manager – branża budowlana

Naszym klientem jest niemiecka firma inżynieryjna oferująca rozwiązania w zakresie recyklingu ternów, doradztwa środowiskowego i planowania infrastruktury. Firma jest obecna na wielu rynkach europejskich, w tym w Polsce.

W związku z dalszym rozwojem oddziału w Warszawie poszukujemy dla naszego Klienta doświadczonego Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

Controlling Manager – branża budowlana

Zadania:

 • Zapewnienie dokładnej i terminowej sprawozdawczości finansowej zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości;
 • Wdrażanie i utrzymywanie skutecznych kontroli wewnętrznych w celu ochrony aktywów firmy
 • Zapewnianie strategicznej analizy finansowej w celu wspierania procesu decyzyjnego; analizowanie danych finansowych w celu identyfikacji trendów, możliwości i zagrożeń oraz doradzanie kierownictwu wyższego szczebla w kwestiach finansowych, takich jak inwestycje, strategie cenowe i środki redukcji kosztów;
 • Bycie partnerem biznesowym dla zarządu i kierownictwa, umiejętność wskazywania / oceny ryzyka i możliwości.
 • Controling projektów
 • W perspektywie, kierowanie zespołem pracowników

Oczekiwania:

 • Wykształcenie ekonomiczne lub księgowe
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziale controllingu, najchętniej w branży budowlanej;
 • Doświadczenie z klientami publicznymi i przetargami
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • Proaktywna osobowość
 • Mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników

Oferujemy:

 • Stałe zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Profesjonalne szkolenia
 • Interesujące stanowisko z perspektywą dołączenia do zarządu
 • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
 • Pracę stacjonarną w biurze w Warszawie
 • Elastyczne godziny pracy
 • Przyjemną atmosferę pracy w zmotywowanym środowisku

Zainteresowaliśmy Cię naszą ofertą? Zapraszamy do przesłania aplikacji w języku angielskim lub niemieckim z podaniem numeru referencyjnego EBE/DS/CM/022024 na adres: aplikacja(at)ahk.pl wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji prowadzonej na rzecz kontrahentów Administratora, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty na których rzecz Administrator prowadzi rekrutację, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.