Komisja ds. Zamówień Publicznych

Celem Komisji jest podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności systemu zamówień publicznych w Polsce

© Getty Images/aaaaimages

W maju 2014 r. przy AHK Polska ukonstytuowała się Komisja ds. zamówień publicznych. Celem Komisji jest podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności systemu zamówień publicznych w Polsce, włączanie się w prace nad planowanymi zmianami legislacyjnymi poprzez analizę i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dialogu z przedstawicielami instytucji podejmujących kluczowe dla systemu zamówień publicznych decyzje oraz przedsiębiorcami. Komisja gromadzi przedstawicieli różnych branż.

Członkami Komisji są następujące przedsiębiorstwa: 

  • Bunte Polska Sp. z o.o. 
  • Jara Drapała & Partners Sp. k. 
  • Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik
  • KKP LEGAL LLP
  • PORR Polska Infrastructure S.A. 
  • Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. 
  • Siemens Sp. z o.o. 
  • Strabag Sp. z o.o. 
  • DB International GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce 
  • EvoBus Polska sp. z o.o.

 

Przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych:
Dr Robert Siwik
Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik


Posiedzenie Komisji z udziałem Prezesa UZP Huberta Nowaka, czerwiec 2019

W czerwcu odbyło się otwarte posiedzenie Komisji ds. zamówień publicznych z udziałem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowaka. W trakcie spotkania poruszone zostały tematy aktualnych prac nad projektem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także inne kluczowe zagadnienia związane z realizacją zamówień na rzecz strony publicznej, takie jak waloryzacja kontraktów, równowaga kontraktowa, czy dobre praktyki. Prezes Nowak szczegółowo wyjaśnił, w jaki sposób nowa ustawa będzie dążyła do zrównoważenia stron w zamówieniach publicznych oraz przedstawił zamiar stworzenia powszechnego rejestru klauzul abuzywnych w umowach zamówieniowych.
Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się informacje na temat branżowych sądów koncyliacyjnych rozstrzygających spory umowne w sprawie zamówień publicznych oraz ogłoszeń w BZP o zrealizowanych umowach zamówieniowych.

 

Polecamy lekturę artykułu
"Ruszyły prace nad reformą rynku zamówień publicznych"
Dziennik Gazeta Prawna, 28.01.2019


Posiedzenie komisji, listopad 2018

Tematem listopadowego posiedzenia Komisji ds. zamówień publicznych była "Waloryzacja cen w realizowanych kontraktach dotyczących inwestycji publicznych oraz problem ograniczania czy wyłączania klauzul rebusowych z umów o zamówienie publiczne". Swoje spostrzeżenia w tym obszarze przedstawił Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński. Jako szczególne zagrożenia dla branży prezes Styliński wskazał wzrost cen materiałów budowlanych, problemy z płynnością finansową firm, kwestie dostępu do kapitału, brak pracowników, jak również wzrost liczby przetargów w związku z kumulacją wykorzystania funduszy unijnych.