Team Leader Finance

Naszym klientem jest szwajcarska firma odzieżowa, która oferuje swoje produkty nie tylko na rynku europejskim, ale również na innych kontynentach.

W związku z rozwojem i otwarciem oddziału w Warszawie, poszukujemy dla naszego klienta Kandydata/ Kandydatki, którzy aktywnie pomogą kształtować przyszłość firmy.

Team Leader Finance (Accounts Payable/Accounts Receivable)

Zadania:

 • Na tym odpowiedzialnym i zróżnicowanym stanowisku będziesz wraz ze swoim zespołem odpowiedzialny za przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych naszych międzynarodowych spółek zależnych, a także za codzienne operacje i zapewnienie, że są one wypełniane prawidłowo i terminowo
 • Będziesz także stale monitorować i prowdzić księgę główną oraz będziesz odpowiedzialny za wsparcie na pierwszym etapie
 • Ponadto będziesz stale analizować i optymalizować procesy i przepływy pracy, dzięki czemu staniesz się ważną częścią ciągłego rozwoju działu finansów
 • Ścisła współpraca z działami wewnętrznymi oraz z partnerami zewnętrznymi, takimi jak audytorzy, doradcy podatkowi i organy podatkowe, uzupełni Twój ciekawy profil zawodowy
 • Będziesz kierować zespołem składającym się  maksymalnie z siedmiu osób

Oczekiwania:

 • Ukończyleś studia ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość
 • Posiadasz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w dziale księgowości finansowej międzynarodowej firmy
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i doskonałą znajomość technologii informatycznych, w szczególności pakietu MS Office, a najchętniej SAP R/3 FI/CO
 • Pracujesz w sposób samodzielny, zorganizowany i zorientowany na cele
 • Cechuje Cię pewna siebie postawa, wysoka orientacja na wdrażanie
 • Posiadasz silne umiejętności komunikacyjne i analityczne, a także doskonałe umiejętności interpersonalne
 • Mile widziane pierwsze doświadczenie w zarządzaniu pracownikami
 • Jesteś gotowy do regularnych podróży (dwa razy w roku) do siedziby głównej w Szwajcarii

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym
 • Szkolenia wdroźeniowe w centrali firmy w Szwajcarii
 • Stałe wynagrodzenie + bonus roczny
 • Praca hybrydowa w centrum Warszawy
 • Vouchery na zakup odziezy w  Factory Ursus

Nasi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu naszych marek i naszej firmy. Stosujemy podejście 360 stopni, aby wzmocnić dobrobyt społeczny i zdrowie naszych pracowników.

Zainteresowaliśmy Cię naszą ofertą? Zapraszamy do przesłania aplikacji w języku angielskim z podaniem numeru referencyjnego EBE/DS/TLF/022024 na adres aplikacja(at)ahk.pl wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji prowadzonej na rzecz kontrahentów Administratora, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty na których rzecz Administrator prowadzi rekrutację, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.