mar 28

Warszawa, Odpowiedzialność członków zarządu niemieckiej sp. z o.o. (GmbH) – pułapki i zalecenia

Szkolenie prowadzone przez niemieckich ekspertów tłumaczone symultanicznie na język polski

Prawo niemieckie stawia wysokie wymagania osobom, które kierują firmą jako członkowie (prezesi) zarządu. Prawdą jest, że orzecznictwo przyznaje członkom zarządu przedsiębiorczy margines w zakres działania, który może być tylko w ograniczonym zakresie kontrolowany przez sądy. Jednak ten margines w zakresie działania jest powiązany z wieloma obowiązkami, które zostały precyzyjnie opisane w orzecznictwie niemieckiego prawa GmbH. Wiele pułapek czai się tutaj. Członek zarządu ponosi ryzyko daleko idącej odpowiedzialności wobec spółki, akcjonariuszy i stron trzecich. Dlatego musi być zawsze rozważny i ostrożny, aby najlepiej przygotować się na potencjalny kryzys korporacyjny.

 

 

Podczas seminarium przedstawimy typowe ryzyka związane z odpowiedzialnością członków zarządu oraz omówimy bieżące zmiany w ustawodawstwie i jurysdykcji. Udzielimy też odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są błędy, które mogą prowadzić do odpowiedzialności? Co można zrobić, aby uniknąć takich błędów? Jak można zminimalizować odpowiedzialność w przypadku błędów? Prelegenci chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa wątpliwości i pytania również w zakresie ryzyk związanych z odpowiedzialnością związanych z konkretna branżą. Na Państwa pytania czekamy do dnia 19.03.2019. Adresatami szkolenia są członkowie zarządu, osoby na kierowniczych stanowiskach, pracownicy działów prawnych, członkowie rad nadzorczych itp.

Pliki do pobrania

Program_Odpowiedzialność członków zarządu w Niemczech_28.03.2019

Zgłoszenie_Odpowiedzialność członków zarządu w Niemczech_28.03.2019

Powrót do listy