Wiadomości gospodarcze
Ankieta koniunkturalna

Badanie koniunktury 2021: Ocena sytuacji gospodarczej i oczekiwań inwestorów w Polsce

20.05.2021

Inwestorzy zagraniczni oczekują w tym roku poprawy koniunktury w Polsce, zarówno dla całej gospodarki, jak i dla swoich firm. Jednocześnie wzrosło zadowolenie z czynników decydujących o klimacie biznesowym - tak wynika z najnowszego badania koniunktury przeprowadzonego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) wśród firm członkowskich oraz zrzeszonych w izbach międzynarodowej sieci IGCC.

"Mimo, że ogólna sytuacja gospodarcza została oceniona gorzej niż w latach ubiegłych w związku z pandemią koronawirusa, to według własnych deklaracji większość firm znajduje się w stabilnej sytuacji i oczekuje wzrostu sprzedaży, jak również zwiększenia inwestycji" - podkreśla dr Lars Gutheil, Dyrektor Zarządzający AHK Polska. "W porównaniu z innymi europejskimi lokalizacjami, kraj ten zajmuje więc nadal czołowe miejsce pod względem atrakcyjności dla międzynarodowych firm." Z badania wynika, że znacznie więcej firm planuje zwiększenie zatrudnienia niż jego zmniejszenie. Podobnie, co trzeci inwestor chciałby zwiększyć swoje wydatki inwestycyjne w Polsce.

Spośród czynników wpływających na atrakcyjność prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, badane firmy najwyżej oceniają członkostwo w Unii Europejskiej (93,3% pozytywnych opinii). Polska wysoko ocenia również kwalifikacje swoich pracowników oraz jakość i dostępność lokalnych dostawców. Jednak, zdaniem Gutheila, istnieją również zagrożenia dla tej lokalizacji. Na przykład, respondenci oceniają walkę z korupcją i przestępczością, elastyczność prawa pracy i koszty pracy jako niższe niż w przeszłości. Najgorzej oceniana jest przewidywalność polityki gospodarczej (66% ocen negatywnych) oraz stabilność polityczna i społeczna kraju (55%).

Wpływ pandemii koronawirusa
W badaniu osobno przeanalizowano również ekonomiczne konsekwencje pandemii koronawirusa. 39,9% badanych przedsiębiorców stwierdziło, że powróciło już do wyników sprzedaży jak "przed koronawirusem". Jednak prawie 30% nie spodziewa się powrotu do poziomu sprzed kryzysu aż do 2022 roku, a 16% nawet później. Długofalową konsekwencją kryzysu może być zmiana kształtu globalnych łańcuchów dostaw. Oczekuje się, że będzie to korzystne dla Europy Środkowo-Wschodniej, przy czym istniejące zakłady w Polsce nie będą przenoszone. 60% ankietowanych firm nie rozważa przeniesienia swoich zakładów, a 31% uważa, że przeniesienie jest mało prawdopodobne. Problematyczne wydają się być jednak stosunkowo wysokie ceny energii i surowców w kraju, które oceniane są jako największe zagrożenie dla rozwoju biznesu w nadchodzącym roku.

Atrakcyjność inwestycyjna Polski jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Polska znajduje się w czołówce najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych w regionie, tuż za Estonią i Czechami (3 miejsce na 20 lokalizacji). Zdecydowana większość badanych firm - 96% - ponownie wybrałaby Polskę jako miejsce inwestycji. Jest to najwyższy odsetek, jaki kiedykolwiek Izba odnotowała w badaniu.

Sytuacja gospodarcza i oczekiwania
Na pierwszy rzut oka nie ma tu wielu niespodzianek: Po spowolnieniu gospodarczym w 2020 roku, większość firm w Polsce spodziewa się w tym roku ożywienia, zarówno dla całej gospodarki, jak i dla własnej firmy. Ponad cztery na pięć badanych firm przewiduje, że sprzedaż wzrośnie lub pozostanie na tym samym poziomie. Stan polskiej gospodarki jest oceniany pozytywnie przez 68,8% badanych firm. Jednak jeszcze w ubiegłym roku było to 87,7%.

Wzrost zatrudnienia i niedobór wykwalifikowanego personelu
Wzrostu liczby pracowników spodziewa się ponad jedna trzecia badanych firm. W opinii badanych przedsiębiorców niedobór pracowników wpływa przede wszystkim na wzrost kosztów pracy oraz powoduje zakłócenia w bieżącej produkcji.

Dostępność wykwalifikowanych pracowników poprawiła się w porównaniu z poprzednimi latami, ale wraz z oczekiwanym ożywieniem gospodarczym, niedobory siły roboczej mogą ponownie wzrosnąć w tym roku.

Polityka gospodarcza
Do najważniejszych czynników wpływających na atrakcyjność prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce należy zaliczyć członkostwo w Unii Europejskiej. Ponad połowa respondentów opowiada się za wejściem Polski do strefy Euro. Nisko oceniana jest walka z korupcją i przestępczością, elastyczność prawa pracy, koszty pracy, a także przewidywalność polityki gospodarczej oraz stabilność polityczna i społeczna kraju, system podatkowy i obciążenia podatkowe.


Informacje o badaniu:

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa przeprowadziła w dniach 15 marca - 16 kwietnia br. badanie ankietowe wśród firm członkowskich izb i izb międzynarodowych zrzeszonych w Sieci Izb Międzynarodowych w Polsce (IGCC) w formie online. W badaniu wzięło udział łącznie 241 menedżerów.

Badanie gospodarcze dotyczy przede wszystkim oceny sytuacji gospodarczej i perspektyw, jak również oceny jakości lokalizacji wśród firm członkowskich. Wyniki badań zostały zaprezentowane na wirtualnej konferencji prasowej 20 maja 2021 roku.

 

Publications on the topic

Prezentacja z wynikami badania