Komisja ds. trendów na rynku pracy

Wśród tematów, jakimi planuje się zająć komisja wskazane zostały m.in. agile management, work-life-balance, outplacement, interim management, employer branding/ employer management, digitalizacja pracy a jej efektywność

© Getty Images/XtockImages

W listopadzie 2017 powołana została Komisja ds. trendów na rynku pracy. Komisja ma na celu stworzenie platformy wymiany informacji oraz analizę nowych trendów na rynku pracy. Wśród tematów, jakimi planuje się zająć komisja wskazane zostały m.in. agile management, work-life-balance, outplacement, interim management, employer branding/ employer management, digitalizacja pracy a jej efektywność, activity based workplace, jak również konieczności większego otwarcia polskiego rynku pracy na specjalistów z zagranicy z uwagi na niedobór kadr.

Wśród firm założycielskich Komisji znalazły się: 

 • Arthur Hunt Consulting Polska Sp. z o.o. 
 • BASF Polska sp. z o.o. 
 • Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. 
 • Boyden World Corporation 
 • Career Partners International Poland Sp. z o.o. 
 • ERBUD S.A. 
 • Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o. 
 • Polska Press Sp. z o.o.,
 • PWC Polska Sp. z o.o. 
 • Siemens Sp. z o.o.  
 • Steico Sp. z o.o.


Przewodniczący:
dr Ireneusz Zalewski


Posiedzenie, czerwiec 2019

Tematem czerwcowego posiedzenia Komisji były "Sensotwórcze organizacje w praktyce." . Referat na ten temat wygłosił ekspert w obszarze Management & Leadership Consulting Piotr Piasecki.
Gość spotkania zaprezentował model sensotwórczej organizacji, który jest efektem jego wieloletnich doświadczeń we wspomaganiu firm w zakresie realizacji strategii i rozwoju. W swojej wypowiedzi skoncentrował się na najbardziej aktualnych wyzwaniach związanych z tzw. dopasowaniem aktywów niematerialnych do potrzeb organizacji, do których zaliczamy min. kulturę organizacyjną. Wychodząc od idei społeczeństwa sieciowego, w którym zasadniczą rolę odgrywają sieci relacji społecznych przeanalizował zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie i ich korelacji w biznesie. Wskazał przy tym na zasadnicze elementy tworzące "sensotwórcze organizacje" jak zespołowość, innowacyjność, tworzenie wartości czy wykorzystanie różnorodności w grupie.


Posiedzenie, wrzesień 2018

Na wrześniowym posiedzeniu komisja rozmawiała na temat nowoczesnej koncepcji tworzenia i wykorzystania przestrzeni/środowiska pracy na przykładzie Activity Based Working. Z prelekcją na temat wystąpiła Małgorzata Konikiewicz z firmy Kinnarps Polska, która przedstawiła główne trendy i koncepcję nowoczesnego środowiska pracy Activity Based Working oraz Kinnarps Next Office Concept®.

Technologia i tempo życia zmieniają styl wykonywania pracy, pozyskiwania informacji, komunikację, nie wspominając o mobilności. Obecnie pracownicy nie muszą pracować wyłącznie przy biurkach, żeby efektywnie zrealizować powierzone im zadania. Najnowsze trendy w kształtowaniu biur zmierzają do uelastycznienia środowiska pracy w zakresie wykonywanych czynności, wyjścia naprzeciw potrzebom pracowników w zakresie ergonomii miejsca pracy, ale również rozwijania kreatywności dzięki otwartemu i estetycznemu środowisku pracy, pozwalającemu przyciągać nowe talenty.