Materiały uzupełniające

© Getty Images/LeoPatrizi

Materiały uzupełniające:

Omówienie zagadnienia WHT

© iStock.com/Photobuay

Autor

Marcin Konopacki, Wiceprzewodniczący Komisji ds. podatków AHK Polska >>>

Nowoczesne metody szkoleniowe kadr inżynierskich – wyzwania w edukacji technicznej pozaszkolnej w warunkach 4. rewolucji przemysłowej i pandemii Covid-19

Autor

Piotr Podgórski – EMT-Systems Sp. z.o.o. >>>

DIGI Index 2022

Autor

Ewa Mikos-Romanowicz – Siemens Sp. z o.o.  >>>

Partnerzy i Sponsorzy: