Konferencja: Polsko-Niemieckie Rynki Przyszłości

Ponad 130 przedstawicieli polskich i niemieckich przedsiębiorstw spotkało się w Norymberdze 17 listopada 2023 r., aby rozmawiać o nowych możliwościach biznesowych. Podczas Konferencji Polsko-Niemieckie Rynki Przyszłości 2023 pod hasłem "Konkurencyjni w przyszłości? Niemcy i Polska w czasach globalnej transformacji" dyskutowano o inteligentnych fabrykach, usługach cyfrowych, transformacji energetycznej i rynku opieki zdrowotnej.

Sztuczna inteligencja rozwija się niezwykle szybko i w przyszłości wpłynie na wszystkie obszary gospodarki. Dzięki niej wzrośnie produktywność, zmniejszą się koszty działalności, a kapitał ludzki będzie wykorzystywany w inny niż dotychczas sposób. To doskonała szansa dla polskich i niemieckich firm na ściślejszą współpracę w wielu przyszłościowych obszarach gospodarki.

Zastosowanie technologii generatywnej sztucznej inteligencji to przełom na miarę wprowadzenia do użytku komputerów czy Internetu, uważa jeden z gości specjalnych konferencji -Sigurd Schacht, profesor Szkoły Wyższej w Ansbach, który specjalizuje się w tym obszarze. Uważa on, że w ciągu trzech najbliższych lat liczba użytkowników tej technologii wzrośnie z obecnych pięciu procent do osiemdziesięciu procent. Będzie to miało znaczenie przede wszystkim dla wzrostu efektywności oraz innowacyjności. Szacuje, że dzięki temu PKB strefy euro wzrośnie do 2033 roku o ponad dziesięć procent. Ryzyka związane z brakiem odpowiednich regulacji nowej technologii oraz możliwe skutki społeczne jej szerokiego zastosowania są jednak obecnie trudne do przewidzenia.

Polska staje się obecnie atrakcyjnym partnerem biznesowym, oferującym możliwości współpracy w wielu strategicznych dziedzinach. Digitalizacja, sztuczna inteligencja, innowacyjne rozwiązania w sektorze med-tech czy transformacja energetyczna - dla wielu polskich i niemieckich firm kooperacja w tych sektorach może się okazać krokiem, który pozwoli uwolnić potencjał rozwojowy dzięki wykorzystaniu istniejących synergii i zwiększyć ich konkurencyjność rynkową. Połączenie zasobów partnerów wzmacnia też ich pozycję w ekspansji na rynki zagraniczne.

Polska już obecnie jest preferowaną lokalizacją dla rozwoju biznesu dla wielu niemieckich MŚP, zarówno w zakresie inwestycji, jak i jako partner dla ich własnego łańcucha dostaw, sprzedaży, a także coraz częściej w obszarze badań i rozwoju. Kluczowe dla rozwoju polsko-niemieckich relacji gospodarczych będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji. Wpłynie ona znacząco na zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów.

W zakładach produkcyjnych, czy w sektorze usług nadal czynnik ludzki będzie odgrywał bardzo dużą rolę. Cyfryzacja i digitalizacja procesów produkcyjnych czy logistycznych jest jednak niezbędna do optymalizacji pracy. 

Z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja i metawersum. Tworząc cyfrowe bliźniaki fabryk, czy innych zakładów w bezpieczny sposób można wprowadzać zmianę, sprawdzać rozwiązania i eliminować błędy.

W najbliższych latach znaczenie cyfryzacji będzie kluczowe także w ochronie zdrowia. Dotyczy to takich obszarów jak diagnostyki onkologicznej, czy aplikacji wspierających pacjentów w samodzielnym monitorowaniu leczenia.

Niedobory kadr, a także konieczność szukania oszczędności w tym sektorze są impulsem do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Polska dysponuje znakomitymi specjalistami IT oraz szerokim zapleczem naukowym, oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie zastosowań, Niemcy posiadają oprócz rozwiniętych technologii także szeroką sieć kontaktów. Polska odnotowuje najbardziej dynamiczny rozwój sektora biomedycznego i technologii medycznych w Europie, Niemcy są drugim rynkiem na świecie w obszarze produktów medycznych. Połączenie potencjałów obu krajów pozwoli skutecznej dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych klientów na całym świecie.

Kooperacja na poziomie akademickim i biznesowym jest konieczna dla rozwoju współpracy europejskiej i wzmocnienia konkurencyjności Europy. Potrzebne jest jednak uproszczenie regulacji z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa danych, a także stosowanie certyfikacji w obrocie z innymi krajami.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że polskie firmy już teraz z powodzeniem przyczyniają się do realizacji najważniejszych przyszłych wyzwań stojących przed niemiecką gospodarką. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze rozwijają się niezwykle dynamicznie. Cyfryzacja, technologie medyczne, energetyka, transport, elektromobilność, technologie kosmiczne i fintech to tylko niektóre z obszarów, w których nasze kraje mogą wspólnie kształtować siłę europejskiego przemysłu, uważa ambasador RP Dariusz Pawłoś, gość honorowy wydarzenia. Konferencja miała na celu zidentyfikowanie możliwych synergii w tych obszarach i zapewnienie praktycznego wsparcia w nawiązaniu współpracy między polskimi i niemieckimi partnerami, którzy chcieliby rozpocząć bądź rozwijać swoją działalność na rynku niemieckim lub polskim.

Podczas konferencji powszechnie wyrażano także nadzieję, że konsultacje rządowe między oboma krajami odbędą się ponownie w 2024 r., podczas których można będzie również omówić konkretne działania na rzecz współpracy w przyszłościowych sektorach.

Uczestnicy konferencji mogli brać udział nie tylko w interesujących panelach dyskusyjnych, dotyczących najaktualniejszych wyzwań gospodarki, ale także w specjalistycznych warsztatach na tematy związane z inwestowaniem i działaniem na polskim rynku.

Partnerami konferencji byli: Ambasada RP, Komisja ds. Stosunków Gospodarczych z Europą Wschodnią, Bawarski Urząd Kanclerski, Bawarskie Ministerstwo Gospodarki i Energii, Bayern Innovativ, DATEV, Deininger Consulting, Deloitte, E.ON edis energia, JDP Drapała & Partners, Panattoni, Rödl & Partner, Siemens oraz Trumpf Polska.