MEB Technical Sp. z o.o.

MEB Technical Sp. z o.o.

Opole, Polska

https://meb-group.eu/

MEB Technical Sp. z o.o. należy do MEB Group, grupy firm działających na arenie międzynarodowej m.in. w Niemczej, Polsce i Austrii jako lider, prekursor i trendsetter wdrażających światowe rozwiązania na europejskim rynku w zakresie odnawialnych źródeł energii, magazynowania i zarządzania energią oraz infrastrukturą e-mobilności.
Firma MEB należy do czołówki firm mającej wpływ na kształtowanie się nowych tendencji i kierunków w obszarze innowacyjnych rozwiązań na rynku OZE.

Dlaczego firma została nominowana do nagrody?

Firma MEB jest twórcą systemu niezależności energetycznej microgrid w wydzielonych sieciach lokalnych z zastosowaniem magazynowania i managementu energii, określanego jako Zielona Wyspa MEB. Systemy microgrid są przeważnie systemami w sieci niskiego napięcia zasilającymi wydzielone sieci lokalne np.: obszarów przemysłowych i zakładów produkcyjnych, osiedli mieszkaniowych lub kompleksów budynków tj.: hotele, szpitale itp.
Systemy microgrid są nowością na skalę światową, gdyż relatywizują rolę wielkich elektrowni i wpływu systemu energetycznego na zarządzanie sieci lokalnych.
Funkcjonowanie niezależnych systemów, określanych jako „Zielone Wyspy” jest ściśle powiązane z rozwojem technologii magazynowania energii. Układy microgrid mają na celu jak największe uniezależnienie zasilanych obszarów od sieci zewnętrznej i pełne wykorzystanie energii z niestabilnych źródeł energii odnawialnych.