Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

Poznań, Polska

https://pit.lukasiewicz.gov.pl/

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny działa od 1 stycznia 2022 roku jako drugi największy Instytut Łukasiewicza w Polsce. Nowy instytut łączy wszystkie obszary, które do tej pory reprezentowane były przez indywidualne instytuty. Centra badawcze nowego instytutu prowadzą prace w obszarach technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych.

Dlaczego firma została nominowana do nagrody?

W Łukasiewicz – PIT prowadzone są badania nad opracowywaniem i rozwijaniem nowoczesnych materiałów o ulepszonych właściwościach, w tym materiałów wolnych od CRM, czyli materiałów uznawanych za krytyczne dla dalszego rozwoju gospodarek Unii Europejskiej z uwagi na ich ograniczoną dostępność, determinowaną głównie czynnikami geopolitycznymi. Jednym z takich materiałów jest materiał narzędziowy na bazie węglika wolframu bez udziału kobaltu. Materiały składające się z węglika wolframu i kobaltu są stosowane na masową skalę w produkcji narzędzi skrawających od ok. 100 lat.