Ostatnio w AHK
Informacje prasowe

Sekretarz Stanu Udo Philipp w AHK Polska

09.02.2024

Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu Udo Philipp, podczas oficjalnej wizyty w Warszawie w dniu 8 lutego br. spotkał się z przedstawicielami AHK Polska.

Rano wiceminister rozmawiał z dyrektorem generalnym AHK Polska dr. Larsem Gutheilem oraz Agnieszką Ozubko, odpowiedzialną za Govermental Affairs Izby.

Po południu sekretarz stanu odwiedził biuro AHK Polska, aby wziąć udział w rozmowach okrągłego stołu na temat "Polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie Przemysłu 4.0", w którym uczestniczyli  Katarzyna Byczkowska, Prezydentka AHK Polen i BASF Polska, Jens Beiküfner, Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Niemiec, Ewa Mikos-Romanowicz, Przewodnicząca Komisji ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0 AHK Polska i Siemens, Piotr Franciszkowski, DATEV, Christopher Fuß, GTAI, Tomasz Haiduk, Forum Automatyki i Robotyki Polskiej (FAIRP), Thomas Ilkow, GM BOSCH Rexroth, Roland Galusik i Marcin Kasprzak z Volkswagen Poznań oraz Agnieszka Ozubko, AHK Polska.

„Digitalizacja staje się coraz istotniejszym czynnikiem konkurencyjnym, który umożliwia firmom, które ją wdrażają, rozwój, uwalnianie potencjałów i otwieranie nowych możliwości biznesowych. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech obszar ten wymaga energicznych działań pozwalających na utrzymanie i wzmocnienie pozycji gospodarczej na tle globalnych zmian. Dlatego właśnie intensyfikujemy dialog na ten temat zarówno z instytucjami polskimi jak i niemieckimi.” – powiedziała w czasie spotkania Katarzyna Byczkowska, prezeska AHK Polska.

Głównym tematem spotkania była wymiana doświadczeń na temat cyfryzacji, stopnia zaawansowania wdrożeń z zakresu Przemysłu 4.0 oraz technologii towarzyszących zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Rozmawiano także o warunkach inwestycyjnych w Polsce, wskazując na zalety związane miedzy innymi z bliskością polskiego rynku, dużym rynkiem wewnętrznym i wysokimi kwalifikacjami polskich pracowników. Podkreślono pozytywny klimat inwestycyjny i gotowość nowego rządu do dialogu ze środowiskiem przedsiębiorców. Obie gospodarki stoją także przed wyzwaniami, takimi jak nadmierna biurokracja, potrzeba transformacji energetycznej czy kurczące się zasoby siły roboczej. W tych obszarach i ze względu na bliskie powiązanie obydwu gospodarek niezwykle cenne są współpraca i  poszukiwanie rozwiązań, które Niemcy i Polska mogą wspólnie rozwijać, by wzmacniać rozwój przemysłu.