Wywiad
Informacje prasowe

„Polska jest i pozostanie kluczowym partnerem dla Bawarii i Niemiec - nie tylko w sferze gospodarczej”

26.04.2024

Wywiad z Tobiasem Gotthardtem, Sekretarzem Stanu w Bawarskim Ministerstwie Gospodarki, Rozwoju Regionalnego i Energii, z okazji podróży delegacji Wolnego Kraju Związkowego Bawarii z misją gospodarczą do Polski (07-10 maja 2024 r.).

Motto wizyty brzmi: „Zielony Ład: efektywność energetyczna i cyfryzacja w produkcji”.

AHK Polska: W ramach wizyty w Polsce weźmie Pan udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, będzie Pan także rozmawiał z przedstawicielami biznesu i polityki. Jakie są Pana oczekiwania związane z wizytą w Polsce?

Tobias Gotthardt: Cieszę się na tę wizytę. Polska jest i pozostanie kluczowym partnerem dla Bawarii i Niemiec - nie tylko w sferze gospodarczej. Jesteśmy sąsiadami w sercu Europy. Znaczenie gospodarcze Polski znacznie wzrosło w ostatnich latach. Polska jest wzorcowym motorem wzrostu w UE, a dzięki swojej innowacyjności, na przykład w dziedzinie cyfryzacji, jest bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu i zaopatrzenia. To więcej niż wystarczające powody, aby po przerwie spowodowanej pandemią ponownie odwiedzić Polskę i osobiście zapoznać się z jej potencjałem. Wybraliśmy trzy silne gospodarczo regiony: Warszawę, Katowice i Kraków jako cele naszej wizyty, natomiast w 2019 r. odwiedziliśmy już Gdańsk i Wrocław.

Celem naszej podróży jest pogłębienie relacji gospodarczych poprzez rozmowy w ministerstwach w Warszawie, a także z przedstawicielami województwa śląskiego i małopolskiego oraz przedstawicielami biznesu. Chcielibyśmy umożliwić bawarskim firmom bezpośredni kontakt z polską stroną, ale także wzmocnić sieci między organizacjami promującymi innowacje, MŚP i inwestycje w obu krajach.

AHK Polska: Co bawarskie firmy mogą zaoferować swoim polskim partnerom? Które obszary bawarskiej gospodarki mają szczególnie duży potencjał w odniesieniu do współpracy z Polską?

TG: Wybierając temat efektywności energetycznej i cyfryzacji w produkcji, kierowaliśmy się badaniem scoutingowym (Link: www.bayern-innovativ.de/de/seite/projekt-international-scouting-polen), które zostało opracowane przez AHK Polska wspólnie z Bayern Innovativ i określiło dziedziny o największym potencjale współpracy pomiędzy Bawarią a Polską. Obejmują one również produkcję addytywną w przemyśle i medycynie, produkcję zasilaną wodorem, sztuczną inteligencję w medycynie, rozszerzoną rzeczywistość w produkcji, elektryczne napędy pojazdów, magazyny energii, ale także rozwój gier, aby wymienić tylko najważniejsze obszary.

AHK Polska: Które obszary działalności polskich partnerów uważa Pan za szczególnie interesujące?

TG: Efektywność energetyczna i cyfryzacja produkcji są dla mnie szczególnie interesujące! Temat ten jest tym bardziej istotny, że Polska nadal odnotowuje wysoki poziom inwestycji przemysłowych, w których wykorzystywane są najnowsze technologie. Zarazem wiedza polskich dostawców w tych obszarach znacznie wzrosła w ostatnich latach, co czyni ich również atrakcyjnym partnerem badawczo-rozwojowym dla niemieckich firm.

AHK Polska: Jak postrzega Pan rolę AHK Polska w rozwoju polsko-bawarskich stosunków gospodarczych?

TG: AHK odgrywa kluczową rolę. Dr Lars Gutheil jest nie tylko dyrektorem zarządzającym AHK, ale także przedstawicielem Bawarii od 2019 roku. Mamy doskonały punkt wyjścia z bawarskim przedstawicielstwem w AHK, Konsulatem Generalnym RP w Monachium, przedstawicielstwem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz wieloletnimi projektami i wizytami po obu stronach. Widzimy jednak jeszcze więcej możliwości! Chcemy wspólnie pracować w ramach konkretnych projektów, aby wykorzystać szanse i sprostać wyzwaniom związanym z Zielonym Ładem. Jako łącznik między dwoma krajami, AHK ma najlepszy wgląd i rozeznanie odnośnie bieżących kierunków rozwoju i może wskazać, gdzie warto zainicjować konkretną współpracę. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest także sektor technologii medycznych. Bawaria utworzyła biuro projektowe w lutym 2023 r., aby łączyć bawarskich i polskich graczy w sektorze med-tech. Biuro ma siedzibę w AHK Polska we Wrocławiu. Celem jest wzmocnienie relacji między Polską a Bawarią w dziedzinie technologii medycznych. Duży potencjał współpracy istnieje zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji w medycynie.

AHK Polska: Mottem podróży delegacji jest „Zielony Ład: Efektywność energetyczna i cyfryzacja w produkcji”. Jakie doświadczenia Bawarii w tych obszarach mogą być szczególnie interesujące dla polskich partnerów? Gdzie istnieją potencjalne synergie?

TG: Wspólnie definiujemy i wykorzystujemy obszary z potencjałem rozwoju w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Bawaria jest siłą napędową niemieckiej gospodarki z wieloma klastrami i silnymi powiązaniami między badaniami, przemysłem i MŚP. Duże firmy, takie jak ukryci czempioni (hidden champions) i liczne firmy rodzinne, są wiarygodnymi partnerami, którzy są również gotowi inwestować i współpracować za granicą w perspektywie długoterminowej. W naszej delegacji reprezentowane są znane bawarskie firmy, a także izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, Bayern Innovativ, VDMA i kilka klastrów, które zapewniają skoncentrowaną wiedzę specjalistyczną i niezbędną wiedzę branżową w Bawarii. LfA Förderbank Bayern i Targi Norymberskie są kolejnymi ważnymi multiplikatorami w obszarach finansowania i marketingu. Mogę tylko doradzić zainteresowanym firmom, aby skontaktowały się z AHK Polska w sprawie możliwości nawiązywania kontaktów w trzech miejscach naszej wizyty - w Warszawie, Katowicach i Krakowie.

AHK Polska: W ostatnich latach obserwujemy dynamicznie rosnące zainteresowanie współpracą gospodarczą pomiędzy bawarskimi i polskimi przedsiębiorcami. Jak w świetle tego nie tylko ilościowego, ale i jakościowego wzrostu ocenia Pan najważniejsze cele i perspektywy współpracy bawarsko-polskiej?

TG: Mamy nadzieję, że dzięki zbliżeniu w ramach europejskiej orientacji nowego rządu współpraca będzie dynamicznie się rozwijać, podobniej jak obszary związane z europejską polityką zrównoważonego przemysłu. Kryzysy, których obecnie doświadczamy, wymagają intensywniejszej współpracy niż dotychczas. Po pandemii ważne jest ponowne ożywienie stosunków handlowych i łańcuchów dostaw. Wojna na Ukrainie stanowi obciążenie dla obywateli i gospodarki, handel zagraniczny charakteryzuje się zakłóceniami łańcuchów dostaw i wąskimi gardłami w zakresie komponentów do produkcji, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym. Wspólnie powinniśmy wyciągnąć wnioski z kryzysu związanego z koronawirusem i zmienionych globalnych konstelacji politycznych. Jeśli będziemy współpracować, wzmocnimy odporność obu lokalizacji. Możliwości są ogromne, jesteśmy silnymi partnerami, a potencjał należy wykorzystać poprzez wspólną wymianę, zwłaszcza między firmami. Na poziomie politycznym chcielibyśmy zapoznać się z pomysłami, planami i koncepcjami naszych polskich partnerów i wypracować konkretne działania na rzecz dalszej współpracy.

AHK Polska: Dziękujemy za rozmowę.

Źródłó: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie