Ostatnio w AHK
Informacje prasowe

Nowy zarząd AHK Polska

07.06.2024

Walne Zgromadzenie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) wybrało w piątek, 07 czerwca 2024 r. nowy zarząd.

Nowowybrani członkowie Zarządu to: Jakub Chojnacki, wiceprezes zarządu PORR S.A., Stefanie Hegels, prezeska Zarządu VW Poznań Sp. z o.o., Katarzyna Marciniak, członkini zarządu ds. finansów /controllingu DB Cargo Polska S.A. oraz Holger Pfeiffer, prezes zarządu BAYER Sp. z o.o.

Na kolejną kadencję został wybrany dotychczasowy członek zarządu Bartosz Stentoft, Country Director z Heinz Glas Działdowo Sp. z.o.o.

Funkcję prezeski AHK Polska pełnić będzie nadal Katarzyna Byczkowska, dyrektorka zarządzająca BASF Polska.  

Ponadto w Zarządzie Izby pozostają, kontynuując kadencję: wiceprezes Zarządu AHK Polska Rafał Rudziński, prezes zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. oraz członkowie zarządu: dr Artur Pollak, prezes zarządu APA Group, Agnieszka Popko, General Manager ECE Projektmanagement Polska, Paul Stanek , CFO w Dr. Schumacher Gruppe, Dr. Dominik Wagner, LL.M., Managing Seniorpartner, kancelaria TIGGES Rechtsanwälte oraz Maciej Zieliński, prezes zarządu Siemens Polska.

Członkowie Zarządu AHK Polska wybierani są na okres dwóch lat. Działalność w charakterze członka Zarządu Izby Gospodarczej jest honorowa.

Pracę w Zarządzie AHK Polska zakończyli w związku z upływem trzech dozwolonych kadencji dotychczasowy wiceprzewodniczący Dirk Fünfhausen, prezes zarządu Messer Polska Sp. z o.o. oraz członkowie zarządu dr Andrzej Janiszewski, prezes zarządu Trumpf Polska Sp. z o.o. i Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag Sp. z o.o.

„Zarząd AHK Polska odzwierciedla szeroki zakres dwustronnej współpracy gospodarczej i dysponuje rozległą wiedzą specjalistyczną w różnych obszarach biznesowych łączących nasze kraje. Bardzo się cieszę, że AHK Polska ma tak doskonały całościowy obraz tej współpracy i że zarząd skupia doświadczonych przedstawicieli ważnych firm” - powiedział dr Lars Gutheil, dyrektor generalny AHK Polska. „Jestem przekonany, że wybrany zarząd będzie skutecznie wspierał rozwój polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w najbliższej przyszłości.” Gutheil podziękował ustępującym członkom zarządu za ich wieloletnie zaangażowanie i pracę w zarządzie AHK Polska.

„Wiele wskazuje na to, że przed nami ciekawy i intensywny czas rozwoju dwustronnych relacji gospodarczych. Wyzwania stojące przed przedsiębiorcami, takie jak transformacja technologiczna czy energetyczna, stwarzają wiele możliwości współpracy, otwierają pole dla innowacyjności i kreatywności oraz umożliwiają osiąganie doskonałych wyników poprzez łączenie zasobów partnerów” - dodał Gutheil. "Obserwujemy niezmiennie wysoki poziom zainteresowania firm współpracą między naszymi krajami, a liczba firm członkowskich AHK Polska stale rośnie. Idzie to w parze z licznymi działaniami organizowanymi przez Izbę. Oferujemy kompetentne wsparcie w zakresie usług dla przedsiębiorców, jesteśmy również zaangażowani w reprezentowanie interesów środowiska biznesowego w zakresie polityki gospodarczej” - podkreślił Gutheil.

XXIX Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich AHK Polska odbyło się w Warszawie.