Ostatnio w AHK

Minister Robert Habeck z wizytą w Warszawie

13.02.2024

Federalny Minister Gospodarki i Klimatu Robert Habeck podczas oficjalnej wizyty w Warszawie spotkał się przedstawicielami niemieckich firm działających w Polsce.

Spotkanie obrad okrągłego stołu zostało zorganizowane przez Ambasada Niemiec w Warszawie. Dotyczyło ono współpracy gospodarczej, warunków ramowych i szans na podejmowanie nowych inicjatyw w ramach transformacji energetycznej, ale również innych wyzwań gospodarczych, przed którymi stoją Polska i Niemcy. W spotkaniu udział wzięli także Katarzyna Byczkowska, prezeska AHK Polska, Rafał Rudziński Wiceprezes izby oraz Dr. Lars Gutheil dyrektor generalny AHK Polska.

„Polska jest naszym sąsiadem i bardzo ważnym partnerem gospodarczym, a nasze gospodarki są ze sobą ściśle powiązane. Jako państwa członkowskie UE podzielamy wspólny system wartości i wspólną odpowiedzialność za budowę przyszłościowej i trwale konkurencyjnej Europy” – podkreślił minister Habeck. „Dzisiejsze rozmowy mają położyć podwaliny pod opartą na zaufaniu i konstruktywną współpracę w celu wzmocnienia więzi między naszymi krajami. W tym celu chcemy dowiedzieć się, w jakich obszarach możemy współpracować jeszcze ściślej w przyszłości” – wskazywał minister.

Wcześniej minister Habeck odwiedził Bosch Polska, firmę należącą do naszej izby, gdzie rozmawiano m.in. na temat zrównoważonego rozwoju, rozwoju kompetencji i kształceniu zawodowym. W spotkaniu udział wzięła Agnieszka Ozubko, która w rozmowie ministrem podkreśliła zaangażowanie izby i firm członkowskich w tematach dyskutowanych podczas wizyty.