Wiadomości gospodarcze
Informacje prasowe

Minister Andrzej Domański zapewnia o gotowości do dialogu i współpracy

27.03.2024

Minister finansów Andrzej Domański, zachęca do inwestowania w Polsce. Zaznaczył to wczoraj na spotkaniu z ponad 50 firmami członkowskimi AHK Polska w Warszawie.

Podkreślił także znaczenie polsko-niemieckich relacji gospodarczych oraz gotowość polskiego rządu do współpracy na rzecz zacieśniania stosunków dwustronnych.

Minister Domański podkreślił, że Polska gospodarka jest przy tym najmocniejszą gospodarką w regionie Europy Środkowej i Wschodniej z pozytywnymi perspektywami rozwoju na najbliższe lata. W bieżącym roku spodziewany jest wzrost PKB na poziomie 3 procent, zgodnie z prognozami w kolejnych latach trend wzrostowy powinien się utrzymać . Polityka realizowana przez Ministerstwo Finansów będzie miała na celu wspieranie wzrostu  gospodarki poprzez tworzenie optymalnych warunków dla przedsiębiorczości oraz inwestycji. Uwolnienie środków z KPO wynoszących 600 mld zł będzie stanowić ważny prorozwojowy impuls w najbliższym okresie. Strategicznymi obszarami działań będą m.in. zielona transformacja, cyfryzacja oraz kwestie energetyczne. Transformacja energetyki, która obecnie w 70 procentach opiera się na węglu, musi przyspieszyć. W obszarze tym potrzebne będą zatem duże inwestycje. Inną pilną kwestią jest przemysł obronny. Środki przeznaczane na ten cel rosną, w Europie istnieje świadomość potrzeby przekształcania przemysłu obronnego oraz podejmowania wspólnych działań w tym obszarze. Ważne jest także pobudzenie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw – obecna stopa wynosi 17 procent, co jest wartością poniżej oczekiwań.

Jednocześnie minister Domański wskazał na konkretne rozwiązania wprowadzane przez ministerstwo, na które środowisko przedsiębiorców od dawna oczekiwało, np. 6-miesięczny okres vacatio legis przy wprowadzaniu nowych przepisów. Jedną z największych bolączek była do tej pory niestabilność prawa, która utrudniała długofalowe planowanie i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Powrócą też szerokie konsultacje przed wprowadzeniem nowych regulacji, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyk po ich wejściu w życie. Poinformowano też o toczących się obecnie w ministerstwie pracach, między innymi dotyczącymi zawieszonego wprowadzenia KSeF. Na początku maja ma zostać podana data wdrożenia poprawionego systemu.

Podczas spotkania dyrektor generalny AHK Polska dr Lars Gutheil podkreślił, że niepewność prawna wynikająca z bardzo szybkich procedur legislacyjnych oraz biurokracja były od dawna przedmiotem krytyki ze strony międzynarodowych firm. Ograniczenie tego zjawiska to wyzwanie z którymi będzie musiał zmierzyć się nowy rząd. Dr Gutheil i prezeska izby Katarzyna Byczkowska zadeklarowali chęć ścisłej współpracy izby i jej członków z ministerstwem. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Komisji Podatkowej AHK Polska.

Obecni przedsiębiorcy mieli też okazję zadać szczegółowe pytania dotyczące przepisów i planowanych działań ministerstwa. Kwestie wsparcia robotyzacji, elektromobilności, a także zagadnienia operacyjne związane m.in. z raportowaniem, to tylko niektóre z nich.

W otwartej rundzie pytań poruszono takie tematy jak podatki CIT, WHT, czy podatek od nieruchomości, czy innych rozwiązań wspierających działalność dużych inwestorów i małych firm technologicznych.

Zarówno minister, jak i AHK wyraziło nadzieję, że spotkania takie będą kontynuowane, a dialog ze środowiskiem przedsiębiorców będzie się rozwijał.