Panele dyskusyjne German Lounge

„EURO7, Zielona Energia, zależności motoryzacji i energetyki” - wtorek, 5 września, godz. 14.20 – 15.20

Zapraszamy na dyskusję panelową "EURO7, Zielona Energia, zależności motoryzacji i energetyki". Eksperci branżowi, przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele biznesu rozmawiać będą na temat europejskich regulacji prawnych dotyczących branży motoryzacyjnej i ich konsekwencji dla produkcji pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych i dla całego ekosystemu transportu drogowego. W trakcie dyskusji poruszone zostaną kluczowe kwestie związane z produkcją pojazdów, rozwojem, infrastruktury, czy też finansowaniem projektów rozwoju zielonej energii. Panel zapewni głęboki wgląd w możliwości tworzenia zrównoważonej przyszłości poprzez rozwój alternatywnych źródeł napędów i współpracy wielu interesariuszy w tym obszarze. 

Uczestnicy:

• Agnieszka Olenderek, Volkswagen Poznań, członkini zarządu
• Jacek Bogusławski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
• Łukasz Gałczyński, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wiceprezes
• Krzysztof Burda, Polska Izba Rozwoju Elektormobilności
• Mateusz Stańczyk, adwokat, partner w SMM Legal Maciak Mataczyński Czech sp.k.
• Frédéric Faroche, Grupa Veolia Polska Frédéric Faroche - prezes zarządu, dyrektor generalny
• Grzegorz Jóźwiak, PKN Orlen: Dyrektor Biura Technologii wodorowych i paliw syntetycznych

Moderator: 

Jakub Faryś – Prezes PZPM

„Europa na rozdrożu? Konkurencyjność przedsiębiorstw w Europie, Niemczech i Polsce oraz jej wpływ na produkcję, handel i rozwój gospodarczy” - wtorek, 5 września, godz. 16.40 - 17.55

Uczestnicy panelu dyskutować będą na temat aktualnych wyzwań, z którymi się mierzy europejska, niemiecka i polska gospodarka, wskazane zostaną także skuteczne działania podjęte przez wiodących niemieckich inwestorów i ich polskich partnerów. Trudne warunki ramowe, takie jak obecne wysokie ceny energii, prowadzą do nowych rozwiązań i przyspieszenia innowacji w Europie. Zrównoważona strategia inwestycyjna m.in. niemieckich firm w Polsce, podkreśla możliwości, jakie wynikają dla całego kontynentu ze współpracy i wspólnych celów obu krajów. Zamiast globalizacji dominuje glokalizacja - z dużą korzyścią dla Polski jako miejsca lokowania inwestycji. Ważne części łańcuchów wartości mogą wkrótce ponownie zostać ulokowane na naszym kontynencie i doprowadzić do odrodzenia nowej, zielonej Europy. Jaką rolę odegrają Niemcy i Polska w tej nowej Europie?

Uczestnicy:

• Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. inwestycji zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
• Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzający BASF Polska
• Stefanie Hegels, Prezes Zarządu Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
• Stephan Linhart, Senior Director Sales Central-/Eastern Europe & Israel, Lufthansa Group
• Markus Meckel, współprzewodniczący Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, były (ostatni) minister spraw zagranicznych NRD i poseł do Bundestagu
• Philip Sohler, Członek Zarządu Kaufland Polska

Moderator:

• dr Lars Gutheil - Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

„Synergia ESG: Zbieżne siły napędzające postęp środowiskowy, społeczny i gospodarczy” - środa, 6 września, godz. 11.10 – 12.25

Zapraszamy na dyskusję panelową "Synergia ESG: Zbieżne siły napędzające postęp środowiskowy, społeczny i gospodarczy". Eksperci z różnych dziedzin omówią, jak współdziałanie w obszarze Environmental, Social, and Governance (ESG) może prowadzić do harmonijnego rozwoju, w którym cele ekologiczne, społeczne i ekonomiczne wzajemnie się uzupełniają. W trakcie dyskusji poruszone zostaną kluczowe kwestie związane z inwestowaniem odpowiedzialnym, innowacjami społecznymi oraz wpływem działań biznesowych na otaczającą nas planetę i społeczeństwo. Panel zapewni głęboki wgląd w możliwości tworzenia zrównoważonej przyszłości poprzez synergiczne działania w obszarze ESG.

Uczestnicy:

• BASF, CEO Katarzyna Byczkowska
• Lufthansa, Rene Koinzack, General Manager Sales, Czech Republic & Poland
• Kaufland, członek zarządu Marcin Łojewski 
• UNGC, dyrektor Kamil Wyszkowski

Moderator:

• Joanna Dargiewicz – Rożek, Stowarzyszenie ESG

"Innowacje w ochronie zdrowia i współodpowiedzialność pacjenta w procesie leczenia" - środa, 6 września, godz. 14.55-15.55

Spotkanie będzie poświęcone analizie innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w szczególności w kontekście cyfrowej transformacji sektora. Eksperci omówią możliwości cyfrowego wsparcia pacjentów w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, co może prowadzić do zwiększenia zaangażowania oraz przyjęcia większej odpowiedzialności za własny stan zdrowia. Uczestnicy zastanowią się również nad potencjałem cyfrowej transformacji ochrony zdrowia do ograniczenia konsekwencji występowania chorób przewlekłych w polskim systemie ochrony zdrowia w perspektywie krótko i długoterminowej.

Uczestnicy:

• Piotr Węcławik, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Zdrowia, 
• Magdalena Kołodziej, Prezes Zarządu Fundacji, Fundacja MY Pacjenci 
• Prof. Mastalerz- Migas, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej
• Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, tbc
• Michał Dzięgielewski – Dyrektor Departamentu Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia  
• Roman Topór-Mądry, Prezydent AOTMiT, tbc
• Janusz Cieszyński – Minister Cyfryzacji, tbc
• Anna Śliwińska – Przedstawicielka Patient Advocacy Group – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
• dr n. farm. Karolina Maria Nowak MBA, Dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii 
• Szymon Chrostowski - Prezes Zarządu, Fundacja Wygrajmy Zdrowie 
• Jens Beiküfner – Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Niemiec w Polsce
• Anna Lech, Böhringer Ingelheim, Przewodnicząca Komisji ds. ochrony zdrowia AHK Polska
• Krzysztof Orlowski, Bayer, Governmental Affairs & MA Manager
• Anna Kryżanowska, Merck, Head of Market Access & Governmental Affairs

Moderator:

• Aleksandra Kurowska – Redaktorka Naczelna „Co w zdrowiu”