MagRail: połączenie kolei i lewitacji

Nevomo

System Magrail stanowi brakujące ogniwo pomiędzy kolejami konwencjonalnymi i hyperloopem. Umożliwia wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej (linie kolejowe, stacje kolejowe w centrach miast) na których instalowane będą opracowane przez Nevomo podsystemy (silnik liniowy, lewitacja magnetyczna, sterowanie), które umożliwią uzyskanie efektu lewitacji i radykalnego wzrostu prędkości (do poziomu 550 km/h), bez konieczności dogłębnej modernizacji czy wręcz budowy nowej infrastruktury. Osiągnięcie tak wysokich prędkości, połączone z wykorzystaniem położonych w centrach miast istniejących stacji, umożliwi sektorowi kolejowemu podjęcie efektywnej konkurencji z sektorem transportu lotniczego na dystansach regionalnych, przyczyniając się tym samy do obniżenia poziomu emisji CO2 w sektorze transportu. W 2021 roku Nevomo zawarło porozumienie z włoskim zarządcą infrastruktury kolejowej (RFI): w jej ramach firmy dokonają technicznej i ekonomicznej weryfikacji wykonalności wdrożenia technologii magrail na włoskiej infrastrukturze kolejowej.

Nevomo to europejska firma technologiczna opracowująca kolejną generację Kolei Dużych Prędkości (KDP) opartą o lewitację magnetyczną, silnik liniowy i autonomiczne systemy sterowania. Firma opracowała unikalną, zgłoszoną do opatentowania technologię MagRail, która umożliwia modernizację istniejących konwencjonalnych linii kolejowych do standardu pasywnych kolei magnetycznych pozwalających osiągać prędkości rzędu 550 km/h, a w pr zyszłości – pozwalająca na dalszą rozbudowę do standardu kolei próżniowej (hyperloop).

https://www.nevomo.tech/pl/