Warszawa, AHK
Szkolenia & Warsztaty
Zarząd spółki w nieformalnej grupie kapitałowej – ryzyka i uprawnienia w aktualnej rzeczywistości prawnej.
Miejsce
Warszawa, AHK
ul. Grzybowska 87
00-844
Warszawa
Polska
+48 22 53 10 500
info(at)ahk.pl
Show place in map
Język spotkania
Polski
950 PLN + 23% VAT Firma członkowska AHK Polska
1250 PLN + 23% VAT Firma nie-członkowska AHK Polska
Początek wydarzenia
14.03.2024 · 10:00
Koniec wydarzenia
14.03.2024 · 15:00
rejestracja

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 07.03.2024.

Do dn. 08.03.2024 uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu.
AHK Polska zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany terminu.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Kancelarią JDP serdecznie zaprasza na szkolenie stacjonarne. 

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę jak praktycznie radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami, z którymi spotykają się członkowie zarządu oraz kluczowi menadżerowie działający w grupie kapitałowej, holdingu czy koncernie - ze szczególnym naciskiem na rozwiązania wynikające z dużej reformy KSH oraz przepisów karnych gospodarczych.

 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Kancelarią JDP serdecznie zaprasza na SZKOLENIE STACJONARNE 

Surowsza karalność przestępstw menadżerskich (nawet do 25 lat), kontrole podatkoweniesprawny system compliance czy przetwarzania danych - to tylko część wyzwań, z którymi muszą radzić sobie członkowie zarządu. 

Ostatnie zmiany w prawie wymagają od członków zarządu spółek kapitałowych dużej uważności na ryzyka prawne oraz staranności w ich eliminowaniu lub ograniczaniu, zanim się zmaterializują. Kompasem ma być wynikająca z przepisów business judgment rule. Sprawa się jednak komplikuje, gdy zarząd działa w grupie spółek. 

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę jak praktycznie radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami, z którymi spotykają się członkowie zarządu oraz kluczowi menadżerowie działający w grupie kapitałowej, holdingu czy koncernie - ze szczególnym naciskiem na rozwiązania wynikające z dużej reformy KSH oraz przepisów karnych gospodarczych.

Program szkolenia: 

1. Co mówi prawo, a jak działa praktyka, czyli hierarchia spółkowo-korporacyjna vs.
    hierarchia matrixowa w koncernie faktycznym oraz koncernie kwalifikowanym z 
    uwzględnieniem transgranicznych grup spółek.
2. Wiążące polecenia z „centrali”, raportowanie, przekazywanie informacji w koncernie
3. Odpowiedzialność majątkowa i karna członków zarządu
    • Odpowiedzialność majątkowa wobec spółki, wspólnika oraz interesariuszy spółki
    • Niegospodarność i łapownictwo menadżerskie – podstawowe zasady odpowiedzialności
      karnej menadżerów
    • Odpowiedzialność karnoskarbowa
4. Koncern w otoczeniu podatkowym
    • Trendy w kontrolach podatkowych dotyczących koncernów
    • Restrukturyzacje w grupie kapitałowej a uprawnienia organów podatkowych
      wykorzystywane w praktyce
    • Praktyka organów podatkowych względem weryfikacji uzasadnienia biznesowego dla
      operacji w ramach koncernów
5. Matrix vs. prawo pracy
    • Grupa kapitałowa jako tzw. pracodawca ekonomiczny
    • Wydawanie poleceń i organizowanie pracy pracowników w ramach koncernu
    • „Transferowanie” pracowników między podmiotami w koncernie
    • Przebicie zasłony korporacyjnej w relacjach z pracownikami
6. Przepływ danych osobowych w koncernie
    • Pojęcie grupy przedsiębiorstw w RODO
    • Role w procesie przetwarzania danych w ramach grupy
    • Ułatwienia dla grupy przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe wynikające z
      RODO
7. System compliance – zbędny wydatek czy użyteczne narządzie ograniczania ryzyk
    prawnych i faktycznych.

Program_14.03.2024

Zgłoszenie_14.03.2024

Speaker

Marcin Chomiuk

Radca prawny, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate / M&A) i Doradztwa Kontraktowego.

Arkadiusz Górski

Adwokat w Zespole White Collar Crime, w specjalizacji Sporów korporacyjnych i post-M&A oraz prawa karnego gospodarczego.

Magdalena Zasiewska

Doradca podatkowy z ponad dwudziestoletnią praktyką, w tym w firmach Wielkiej Czwórki. Kieruje Zespołem Podatkowym w JDP.

Joanna Ostojska-Kołodziej

Adwokatka, kieruje Zespołem Prawa Pracy.

Anna Matusiak-Wekiera

Radczyni prawna, kieruje Zespołem Ochrony Danych Osobowych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych.

Partner wydarzenia