Spotkanie online
Szkolenia & Warsztaty
Spotkania online/Webcasty
Webinar: Niemieckie prawo pracy – wybrane aspekty
Miejsce
Spotkanie online
Show place in map
Język spotkania
polski
Firmy członkowskie 495 PLN netto + 23% VAT
Firmy nieczłonkowskie 595 PLN netto + 23% VAT
Początek wydarzenia
25.10.2024 · 11:00
Koniec wydarzenia
25.10.2024 · 15:00
rejestracja

Formularz zgłoszenia znajduje się na dole strony.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres bb@ahk.pl do 18.10.2024.

PROGRAM

I. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w prawie niemieckim

1.  Pojęcie pracownika, pracodawcy i umowy o pracę

2. Forma umowy o pracę

3. Umowa o pracę na czas określony

a. Dopuszczalność i maksymalny okres bezwarunkowego ograniczenia czasowego umowy o pracę

b. Powody pozwalające na zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na czas określony

4. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę na zasadach prawa niemieckiego

a. Forma wypowiedzenia

b. Okresy wypowiedzenia

c. Ustawa o ochronie pracownika przed wypowiedzeniem (niem. Kündigungsschutzgesetz)

II. Czas pracy w prawie niemieckim

1.  Maksymalny czas pracy według ustawy o wymiarze czasu pracy (niem. Arbeitszeitgesetz)

2.  Nadgodziny

a. Konieczność „wyrównania”

b. Dodatek za nadgodziny?

3.  Konto czasu pracy

Przerwa ok. 30 minut

III. Urlop w prawie niemieckim

1. Prawo pracownika do określonej liczby dni urlopu według Federalnej ustawy o urlopie (niem. Bundesurlaubsgesetz)

2. Przepadek i przedawnienie niewykorzystanego przez pracownika urlopu – nowe orzecznictwo

3.  Wynagrodzenie za urlop

4.  Dodatek urlopowy

IV. Wynagrodzenie pracowników zatrudnianych w Niemczech

1.  Ustawowa płaca minimalna

2.  Wynagrodzenie w branżach objętych ustawą o delegowaniu pracowników (niem. Arbeitnehmer-Entsendegesetz)

3.  Wynagrodzenie pracowników użyczanych

V. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania uczestników

 

Program_25.10.2024

Zgłoszenie_25.10.2024

Speaker

Beata Donay

Beata Donay (ur. Kośny) ukończyła prawo na Uniwersytecie w Kolonii. Od roku 2004 jest dopuszczona do zawodu adwokata. W tym samym roku podjęła ona też działalność w kancelarii WENDLER TREMML. Pani Mecenas Donay zajmuje się głównie obsługą prawną przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia gospodarcze za granicą, w szczególności obsługą prawną polskich przedsiębiorstw w ramach ich działalności na rynku niemieckim. Spektrum doradztwa obejmuje obok wszelkich kwestii prawa pracy i delegowania pracowników przede wszystkim doradztwo w zakresie prawa budowlanego, a także obsługę prawną w związku z tworzeniem oddziałów i spółek-córek w Niemczech. Poza tym specjalizuje się ona w międzynarodowym prawie handlowym, prawie spółek handlowych oraz w prawie dotyczącym użyczania pracowników.

Kancelaria WENDLER TREMML zajmuje się od ponad 20 lat obsługą prawną przedsiębiorstw z Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizacją kancelarii jest polsko-niemiecki obrót prawny. Głównym obszarem działalności kancelarii jest doradztwo w zakresie zakładania i rozbudowy działalności gospodarczej w Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej. Poprzez współpracę ze spółką rewidentów gospodarczych i radców podatkowych jak również poprzez współpracę z międzynarodową siecią kancelarii partnerskich – Geneva Group International (GGI) – kancelaria zapewnia wszechstronną obsługę prawną z uwzględnieniem większości światowych systemów prawnych. Do grona klientów kancelarii należy wiele polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na skalę międzynarodową.