Szkolenia & Warsztaty
Spotkania online/Webcasty
Webinar: Aspekty prawne działalności polskich podmiotów z branży IT w Niemczech
Język spotkania
polski
Firma członkowska AHK Polska (350 PLN) + 23% VAT

Firma nieczłonkowska AHK Polska (400 PLN) + 23% VAT
Początek wydarzenia
06.09.2024 · 10:00
Koniec wydarzenia
06.09.2024 · 12:00
rejestracja

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Kancelarią GRAU Rechtsanwälte PartGmbB serdecznie zapraszją na szkolenie online. 

Z uwagi na złożoność niemieckiego prawa IT, dla przedsiębiorców świadczących szeroko rozumiane usługi informatyczne, w tym producentów oprogramowań użytkowych, którzy oferują swoje usługi również na rynku niemieckim, niezwykle istotną kwestią jest oparcie prowadzonych transakcji biznesowych na kompleksowych podstawach prawnych. Nierzadko o sukcesie przedsięwzięcia informatycznego decyduje umowa IT, która powinna być prawidłowo skonstruowana i odpowiednio zabezpieczająca interesy przedsiębiorcy. Równie istotnym zagadnieniem jest zapewnienie stosownej ochrony praw IP i praw autorskich do utworów, które powstały podczas wykonywania usług na rzecz kontrahenta. Na przedmiotowym szkoleniu zostaną omówione kwestie konstruowania umów IT oraz wprowadzania do nich niezbędnych klauzul, uwzględniających m.in. ochronę praw IP i praw autorskich.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami prawnymi związanymi z prowadzeniem działalności w branży IT w Niemczech.

Grupa docelowa: Przedsiębiorcy świadczący szeroko rozumiane usługi informatyczne, producenci oprogramowań użytkowych, programiści oraz osoby z branży IT zainteresowane ekspansją na rynek niemiecki. Warto również, aby pracownicy działów prawnych i kadr zdobyli wiedzę w zakresie prawa regulującego działalność w branży IT.

Program

1. Wybrane zagadnienia związane z umowami IT w Niemczech

  • Kategoryzacja prawna umów z dziedziny IT
  • Omówienie najistotniejszych klauzul umownych
  • Wykonywanie umowy o dzieło – na co należy zwrócić szczególną uwagę
  • Ochrona praw autorskich

2. Ochrona praw IP w działalności IT

  • Ochrona patentowa oprogramowania
  • Ochrona tytułu i znaku towarowego
  • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Ochrona na mocy prawa karnego

3. Podsumowanie

4.  Dyskusja, pytania uczestników.

Program_06.09.2024

Zgłoszenie_06.09.2024

Partner

Speaker

Adriana Grau

GRAU Rechtsanwälte PartGmbB
LL.M. Niemiecka Adwokat