Region Wrocław
Szkolenia & Warsztaty
Spotkania online/Webcasty
SZKOLENIE ONLINE/WARSZTATY: AI W NARZĘDZIACH GRAFICZNYCH
Język spotkania
polski
Firmy członkowskie AHK Polska:
600 PLN + VAT

Firmy nieczłonkowskie AHK Polska:
750 PLN + VAT
Początek wydarzenia
23.04.2024 · 10:00
Koniec wydarzenia
23.04.2024 · 14:30
rejestracja

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Biuro Regionalne Izby we Wrocławiu wspólnie z trenerem Tomaszem Biernackim z firmy Słowodajnia serdecznie zapraszają na 

Szkolenie online w formie warsztatuAI W NARZĘDZIACH GRAFICZNYCH,

które odbędzie się dnia 23.04.2024 w godzinach 10:00-14:30. 

 


Zapraszamy na szkolenie online dotyczące tworzenia grafiki za pomocą narzędzi AI. Uczestnicy szkolenia poznają świat darmowych generatorów AI, które pozwalają na konwersję tekstu na obraz oraz generowanie grafik na różne tematy i w rozmaitych stylach. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zarówno podstawowe, łatwe w obsłudze narzędzia, jak i zaawansowane. Celem szkolenia jest nie tylko nauczenie samodzielnego tworzenia grafik, ale także zwiększenie świadomości na temat łatwości, z jaką generowane są treści graficzne oraz potrzeby krytycznego podejścia do treści cyfrowych, by odróżniać autentyczne informacje od manipulacji.

CELE SZKOLENIA:

 • poznanie podstaw technologii AI (artificial intelligence) / SI (sztucznej inteligencji)
 • identyfikacja, wybór i zastosowanie algorytmu AI do codziennych zadań
 • podniesienie kompetencji technologicznych i zwiększenie swojej konkurencyjności
 • personalizacja uczenia i rozwoju zawodowego

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

  • Pojęciu i rodzajach AI
  • Przykładach zastosowania AI w biznesie
  • Niewłaściwym zastosowaniu AI

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • korzystania z algorytmów AI: językowo-tekstowych, graficznych, analitycznych i mieszanych
  (na przykładzie Chat GPT, CoPilot, Google Bard, Dall-E, Adobe FireFly i Express)

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • rozumieniem AI
 • krytycznym myśleniem i oceną technologii AI
 • automatyzacją pracy 
 • personalizowaniem asystenta AI
 • aktualnymi kompetencjami niezbędnymi na rynku pracy

ODBIORCY:

 • wszyscy zainteresowani tematem rozwoju technologii AI, a w szczególności: pracowników HR, analityków danych, kierowników, liderów biznesowych, wszelkich twórcow treści oraz osób, które chcą optymalnie przygotować się do pracy z narzędziami przyszłości. 

 

Blok I: Sztuczna inteligencja w grafice

Blok 2: Narzędzia graficzne AI: Midjourney, Dall-E, Adobe FireFly, Adobe Express, Adobe Photoshop

Blok 3: Praktyczne zastosowanie połączonych AI – ćwiczenia

Poszczególne bloki zawierają pigułki wiedzy z demonstracją ćwiczenia, po czym sami wykonują ćwiczenie wg instrukcji lub własnej inwencji. Przebieg zajęć jest elastyczny, przykłady ćwiczeń są przez trenera dostosowywane do uczestników.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają skrypt szkoleniowy w PDF z esencją szkolenia, kluczowymi wnioskami oraz linkami do aktualnych źródeł wiedzy i inspiracji do samodzielnego eksplorowania tematu.

Uczestnicy warsztatów potrzebują: komputer z kamerą, mikrofonem, myszką oraz dostępem do sieci (optymalnie dwa monitory). 

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenie prosimy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na górze strony do dnia: 16.04.2024

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja wyłącznie pisemnie do dnia 16.04.2024

Po tym terminie obciążymy Państwa pełnymi kosztami uczestnictwa. Do dn. 19.04.2024 uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu. AHK Polska zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany terminu. Informacja telefoniczna pod numerem: +48 501 92 23 59


Zapraszamy!

Beata Ausbiter-Żuk

Beata Ausbiter-Żuk

Biuro Regionalne Wrocław

Partner

Speaker

Tomasz Biernacki

Trener rozwoju; trener kompetencji cyfrowych; trener kompetencji miękkich; trener biznesu; certyfikowany trener Stylów Myślenia FRIS®; certyfikowany trener Design Thinking®; certyfikowany edukator Adobe®, facylitator szkoleń kadry kierowniczej.
Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu na Akademii im. Leona Koźmińskiego, Marketingu
i Reklamy w Wyższej Szkole Zarządzania / The Polish Open University, Historii
na Uniwersytecie Warszawskim.

Autor kursów, wykładów i warsztatów o wykorzystaniu AI w nauce i pracy, wykładowca w Szkole Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego, współtwórca
i wdrożeniowiec narzędzia rozwojowego opartego na Modelu FRIS® „Styl myślenia Superbohatera”®, współtwórca programu wspierającego cyfrowe kompetencje nauczycieli „Kreatywny Start z Adobe”, pomysłodawca i koordynator prekursorskiego rozwiązania do szkolnych podręczników OcoolAR opartego na technologii rozszerzonej rzeczywistości, autor programu nauczania za pomocą komiksu dla szkół i firm, współtwórca szkoleniowej gry typu work – life – harmony pt. „120 godzin”.

Styl pracy trenera:
Maksimum praktyki, minimum teorii; mini wykład z pigułkami wiedzy, interakcja z grupą, wykorzystanie innowacyjnych narzędzi: AI, gra, film, komiks, eksperyment, prototyp, doświadczenie.